Olet täällä

Asiantuntijat

Asiantuntijat

Teemu Moilanen Brändääminen, elämysosaaminen, service design, palveluliiketoiminnan kehittäminen #TeemuMoilanen

Teemu Moilanen, KTT, yliopettaja

Kauppatieteiden tohtori Teemu Moilanen on palvelubrändin rakentamisen asiantuntija. Hän on toiminut asiantuntijana mm. Jorma Ollilan johtaman Suomen maabrändivaltuuskunnan, Suomen ulkoisesta maakuvasta vastaavan Finland Promotion Boardin, ulkoasianministeriön, Matkailun edistämiskeskuksen, FinPron, Helsingin, Tampereen ja Rovaniemen kaupunkien brändihankkeissa, ja kouluttanut Thaimaan, Filippiinien, Brunein, Indonesian ja Malesian hallitusten virkamiehiä paikan brändin rakentamisessa. Hänen väitöskirjansa käsitteli paikan brändin rakentamisen menestystekijöitä.

Teemu Moilanen on kokenut palvelumuotoilija ja palvelumuotoilun kouluttaja. Hän on eri rooleissa osallistunut noin 80 palvelumuotoiluprojektiin lentoyhtiöistä hotelliketjuihin, kauppakeskuksista kirjastoihin ja terveydenhuollosta tekniseen B2B liiketoimintaan. Teemulla on 12 vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista matkailun ja vapaa-ajan tuotekehityksen alueelta, erityisesti matkailukeskusten (mm. Levi, Tahko) kehittämisestä. Hän on kirjoittanut useita julkaisuja paikan brändin luomisesta. Teemu Moilanen työskentelee palveluliiketoiminnan yliopettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Hänen tutkimus- ja opetusaiheitaan ovat palveluliiketoiminnan strateginen johtaminen, innovaatiot palveluissa, asiakaskeskeinen konseptisuunnittelu, palvelumuotoilu sekä brand management.

Ota yhteyttä: teemu.moilanen@haaga-helia.fi | 040 510 7317

 

Timo KaskiPalveluliiketoiminta, digitaaliset palvelut, asiakkuudet ja myyntiosaaminen

Timo Kaski, Head of R&D

Päätyönään Timo johtaa Digitalouden yksiön tutkimus- ja kehittämishankkeita. Erikoisalueenaan hän myös tutkii BtoB myyntiä monitieteisissä tutkimusprojekteissa yhteistyössä eri yliopistojen ja yritysten kanssa. Hän on koulutukseltaan tekniikan tohtori (TkT) teknillisestä korkeakoulusta, pääaineenaan Industrial engineering and management. Timolla on 15 vuoden yksityisen sektorin työkokemus palveluliiketoiminnan kehittämisestä, myyntityöstä ja johtamisesta. Timon työskentelytapa on tavoiteorientoitunut, kehittämiskeskeinen ja pragmaattinen.

Ota yhteyttä: timo.kaski@haaga-helia.fi

 

 

V.A. HeikkinenElämys- ja asiakasosaaminen, palveluinnovaatiot, tulevaisuussparraus

V.A. Heikkinen, KT, yliopettaja

V.A. on koulutukseltaan kokki, kotitalousopettaja, kotitalouden maisteri ja kasvatustieteiden tohtori. V.A. on matkailu- ja ravintola-alojen tulevaisuustutkimuksen ja elämystalouden asiantuntija. Hänen konsultointialueitaan ovat mm. tulevaisuuden palveluympäristöt sekä elämys-, ruoka- ja matkailutuotteet, huomisen kuluttaja, henkilöstön kehittäminen, re-brändäys ja uudelleenkonseptoiminen.

V.A. tutkii mm. Euroopan ja Venäjän matkailu-, hyvinvointi-, ruoka- ja elämysteollisuuden markkinoita, elämyskohteita, -teollisuutta ja -kuluttajia, tulevaisuuden palvelu- ja tuotemaailmoja sekä transmodernia yhteiskuntaa & transformaatiotaloutta. V.A.:n asiakasyrityksiä ovat hotelli- ja ravintolaketjut, henkilöstöravintolat, kahvilat, matkailu-, kauppa- ja kulttuurikeskukset, kylpylät, vähittäis- ja tukkukauppa, oppilaitokset, elintarviketeollisuus.

Ota yhteyttä: vesa.heikkinen@haaga-helia.fi | 040 578 1569

 

Sirpa LassilaPalvelumuotoilu #LassilaSirpa

Sirpa Lassila, KTM, lehtori

Sirpa on palvelumuotoilun asiantuntija. Hän on järjestänyt lukuisia palvelumuotoilukoulutuksia, joissa hän on yhdistänyt pedagogisen osaamisensa palvelumuotoiluun. Hän on työskennellyt useissa palvelumuotoiluprojekteissa, joissa on kehitetty yritysten ja julkisen sektorin asiakaslähtöisiä palveluja. Sirpa on myös kirjoittanut julkaisuja asiakaslähtöisyydestä, palveluinnovaatioista ja oppimisesta.

Sirpa on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän valmistelee väitöskirjaansa University of Westminsterissä Lontoossa aiheesta palvelumuotoilu kasvuyrityksissä. Sirpan tutkimus- ja koulutusaiheita ovat palvelumuotoilu, palveluinnovaatiot ja yrittäjyys.

Ota yhteyttä: sirpa.lassila@haaga-helia.fi | 050 310 1059

 

Marika Alhonen

Palvelumuotoilu, asiakaspalvelu, myynti, henkilökohtainen ja ryhmäcoaching #MarikaAlhonen

Marika Alhonen, lehtori ja Startup School coach

Marika on koulutukseltaan KTM ja Certifioitu Business Coach. Hän on työskennellyt Haaga-Heliassa vuodesta 2009 ja sitä ennen palveluyrityksissä kouluttajana ja palvelujen kehittäjänä. Marika on fasilitoinut lukuisia työpajoja ja hyödyntää niissä pedagogista osaamista yhdistettynä palvelumuotoilun menetelmiin ja työkaluihin.

Marika käyttää coachingin työkaluja kaikessa työssään ihmisten kanssa. Hän tekee yksilö- ja ryhmäcoachingia, ja pyrkii inspiroivalla tavalla edistämään asiakkaiden itsensä johtamista, muutosta ja oppimista.
 

Ota yhteyttä: marika.alhonen@haaga-helia.fi | 050 302 5358
 

HoteNina Niemilliliiketoiminnan johtaminen, revenue management

Nina Niemi, lehtori

Nina Niemellä on kansainvälinen hotellialan tutkinto, pedagoginen pätevyys ja hän on restonomi YAMK. Nina on toiminut useita vuosia majoitusalalla päällikkö- ja johtotehtävissä vastaten mm. majoitusosaston operatiivisesta toiminnasta, myynnistä ja hinnoittelusta.

Haaga-Heliaan hän siirtyi vuonna 2011 hotellipäällikön tehtävästä. Ninan vahvuusalueita ovat Hotel Management, Hotel Distribution & Revenue Management, Meeting Industry (mm. Huomisen kokous) sekä asiakaspalvelu ja myynti. Vuonna 2017 Nina kouluttautui Mindfulness tai tietoisuustaito-ohjaajaksi näkökulmalla työhyvinvointi ja parempia onnistumisia yrityksissä, yhteisöissä ja ammattikorkeakoulussa.

Ota yhteyttä: nina.niemi@haaga-helia.fi | 040 488 7044

 

Pirkko SaloMonikulttuurisuus, kulttuurien välinen kohtaaminen, hotelli- ja ravintola-alan yrittäjyys

Pirkko Salo, koulutusohjelmajohtaja

Pirkko on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja restonomi (AMK). Hän on suorittanut myös MBA- ja Certified Hospitality Educator -tutkinnot.

Pirkko on kulttuurien välisen yhteistyön ja monikulttuurisen liiketoiminnan asiantuntija. Hän on toiminut kansainvälisissä hotelli-, ravintola- ja matkailualan tehtävissä sekä yrittäjänä. Hän on kouluttanut niin kansainvälisen liike-elämän etikettiä kuin maahanmuuttajiakin. Hänellä on kokemusta kansainvälisestä markkinoinnista, kulttuurikasvatuksesta, asiakkuuden johtamisprojekteista, liiketoimintasuunnitelmien laatimisesta ja uusien oppimisalustojen kehittämisestä.

Pirkko on innostava ja luova kouluttaja, joka tuntee monikulttuurisen yhteisön haasteet ja mahdollisuudet.

Ota yhteyttä: pirkko.salo@haaga-helia.fi | 050 360 5882

 

Risto KarmavuoRavintola-alan tulevaisuussparraus, viini- ja ruokaosaaminen, yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

Risto Karmavuo, koulutusohjelmajohtaja

Risto on koulutukseltaan restonomi (ylempi AMK). Hänen erikoisosaamistaan on ravintola-alan liiketoiminta sekä ennakointi ja tulevaisuussparraus. Risto on toiminut yrittäjänä ja viinikonsulttina.

Risto on kokenut viini- ja ruoka-asiantuntija. Hän on toiminut useiden lehtien päätoimittajana ja toimittajana. Hän kirjoittaa artikkeleita erityisesti viiniin sekä viinin ja ruoan yhdistämiseen liittyen ja kouluttaa aiheesta eri foorumeilla.

Koulutusohjelmajohtajana hän vastaa Haaga-Helian keittiömestarikoulutuksen toiminnasta ja kehittämisestä ja toimii samalla 15 asiantuntijaopettajan esimiehenä.

Ota yhteyttä risto.karmavuo@haaga-helia.fi | 0400 538 740

 

Pekka LampiRavintolaliiketoiminnan kehittäminen, yrittäjyys, asiakaspalvelu ja myynti

Pekka Lampi, lehtori

Pekka on koulutukseltaan restonomi (YAMK) ja ammatillinen opettaja. Hän on suorittanut myös Certified Hospitality Educator -diplomin. Haaga-Heliassa hän opettaa ravintoliiketoiminnan johtamista sekä yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista suomen- ja englanninkielellä.

Pekalla on pitkä ja monipuolinen kokemus ravintola-alalta, asiakaspalvelurajapinnasta johtotehtäviin ja yrittäjyyteen. Haaga-Heliassa Pekka on opettanut vuodesta 2009. Opetustyön lisäksi hän on ollut vahvasti mukana kaupallisissa koulutuksissa: hän on vetänyt myyntiin, asiakaspalveluun ja esimiestyöhön liittyviä valmennuksia ravintola- ja matkailualan yrityksille.

Ota yhteyttä: 040 488 7165 | pekka.lampi@haaga-helia.fi

 

Markku Halmeenmäki

Menu Engineering, ruokalistasuunnittelu, ravintolan logistiikka, myynti ja asiakaspalvelu

Markku Halmeenmäki

KTM, restonomi (AMK) Markku Halmeenmäki on työskennellyt myynnin ja markkinoinnin asiantuntija- ja johtotehtävissä 20 vuoden ajan. Hän on toiminut ravintola-alalla kokkina ja keittiömestarina sekä ravintola-alan opetustehtävissä. Markku Halmeenmäen vahvinta osaamista on asiakkuusmarkkinointi, ravintolaprosessit ja –logistiikka sekä strateginen johtaminen.

Ota yhteyttä: markku.halmeenmaki@haaga-helia.fi | 040 722 5348

 

 

 Jussi MertanenMarkkinointi, digitaalinen markkinointi

Jussi Mertanen, lehtori

Jussi on koulutukseltaan KTM pääaineenaan markkinointi sekä Taiteen kandidaatti. Hänellä on myös tuore digitaalisen markkinoinnin ylin asiantuntijatutkinto Englannista, The IDM-instituutista, sekä useita muita koulutuksia Suomesta ja ulkomailta. Jussi on työskennellyt noin 20 vuoden ajan vaativissa markkinoinnin tehtävissä sekä mainonnan ja visuaalisen viestinnän suunnittelijana että markkinointiviestinnän päällikkötason tehtävissä. Kokemusta on kertynyt kansainvälisistä mainostoimistoista ja yrityksistä, sekä omasta yritystoiminnasta.

Jussi toimii tällä hetkellä digitaalisen markkinoinnin lehtorina Haaga-Heliassa. Jussin erityisosaamisalueita ovat digitaalinen markkinointi, SEO, SEM, mainonta ja visuaalinen yrityskuva.

Ota yhteyttä: jussi.mertanen@haaga-helia.fi

 

Marko MäkiMarkkinointi, palveluliiketoiminta; asiakaspalvelun kehittäminen

Marko Mäki, markkinoinnin yliopettaja

Marko on koulutukseltaan kauppatieteiden lisensiaatti. Osaamisalueina hänellä ovat markkinointi, palveluliiketoiminta; asiakaspalvelun kehittäminen Hän on työskennellyt myös markkinatutkijana ja konsulttina.

Projektit ja hankkeet:
​- Vaativat asiakastilanteet –hanke. Hankkeesta on julkaistu mm. Services Marketing Quarterly (2009), Vitriini (2010), Taloussanomat (2011)
​- Itsepalveluvetoisia palveluratkaisuja käsittelevä konferenssipaperi esitetään Retail konferenssissa (IRM Istanbul) 2012. "Customer Participation in Retail - Focus on Automated Services"
​- Palvelujohtamisen ServeBis –hankkeeseen osallistuminen (TEKES, 2011)
​- Sosiaalisten yritysten palvelutuotannon kehittäminen –projekti, josta Espoo-sarjan julkaisu: Sarvi, Lempola & Pihkala (toim.) ”Sosiaalista yritystoimintaa hoivapalveluihin” (2008)

Ota yhteyttä: marko.maki@haaga-helia.fi

 

Eeva PuhakainenViestintä, mediasuhteet

Eeva Puhakainen, lehtori

Puhakainen on koulutukseltaan YTM ja restonomi (AMK). Hänellä on lisäksi opettajan pedagoginen pätevyys. Hän on työskennellyt asiakasviestinnän ja -markkinoinnin koordinaatio- ja tiiminvetotehtävissä vuodesta 2005.

Haaga-Heliassa hän opettaa hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon opiskelijoille kirjallisen viestinnän opintokokonaisuuksia. Hänen vahvinta osaamistaan on kirjallinen viestintä, mediasuhteet sekä sosiaalinen media. Eeva on kouluttanut ja sparrannut vapaaehtoistyöntekijäryhmiä vähittäiskaupan tehtäviin vuosikymmenten ajan. Hänellä on vahvat siteet matkailu- ja horeca-alalle sekä mittavat verkostot.

Ota yhteyttä: eeva.puhakainen@haaga-helia.fi

 

Meri Vehkaperä

Strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, muutosjohtaminen, vastuullisuus

Meri Vehkaperä, johtamisen lehtori

Meri on koulutukseltaan kauppatieteiden lisensiaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt strategiatyön lehtorina Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa vuodesta 2007 ja hänellä on koulutuskokemusta yliopistoista ja ammattikorkeakouluista sekä täydennyskoulutuksesta vuodesta 2001. Merin erityisosaamisalueita ovat strategialähtöinen organisaation ja johtamisen kehittäminen, esimies- ja johtoryhmävalmennukset, osallistavat arvo-, visio- ja strategiaprosessit, muutoksen johtaminen, organisaatiokulttuurin kehittäminen, vastuullisen liiketoiminnan kehittäminen, sekä fasilitointimenetelmät.
Merillä on lisäksi kehittämiskokemusta yli kymmenen vuoden ajalta erilaisista organisaatioista useilta toimialoilta, esimerkiksi elintarviketeollisuudesta, energia-alalta, vähittäiskaupan alalta, kiinteistöalalta, metalliteollisuudesta ja julkiselta sektorilta.

Ota yhteyttä: meri.vehkapera@haaga-helia.fi | 040 514 0646

 

Aija JuvonenHenkilöstöjohtaminen, HR-osaaminen, matkailualan liiketoiminta

Aija Juvonen, lehtori

Aija Juvonen on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja tradenomi. Lisäksi hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Aija on toiminut yli 20 vuotta matkatoimistoalalla myynnin sekä asiakkuuksien johtamisen tehtävissä, ja yli 10 vuotta esimiehenä. Viimeiset 6 vuotta ennen Haaga-Heliaan siirtymistä hän työskenteli aluksi henkilöstön kehittämispäällikkönä ja viimeisimpänä henkilöstöpäällikkönä vastaten sekä henkilöstösuunnittelusta että henkilöstöjohtamisen prosesseista.

Ota yhteyttä: aija.juvonen@haaga-helia.fi

 

 

 

Heli Kortesalmi

Laskentatoimi

Heli Kortesalmi, Laskentatoimen lehtori, laskentatoimen osaamisryhmän vetäjä

Heli on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (laskentatoimi) ja tohtoriopiskelija Vaasan yliopistossa. Hänen osaamisalueita ovat Kirjanpidon perusteet, ERP järjestelmät (SAP & NAV) kirjanpitäjän näkökulmasta, IFRS, konsernitilinpäätös, englanninkielinen opetus. Heli on työskennellyt aikaisemmin Nokialla sekä Helsingin Myllyssä vaativissa taloushallinnon tehtävissä, ja toimii myös kouluttajana Haaga-Helian eMBA-ohjelmassa.

Ota yhteyttä: heli.kortesalmi@haaga-helia.fi

 

 

Päivi Mattsoff

Esiintymisvalmennus, neuvottelutaidot

Päivi Mattsoff, puheviestinnän opettaja

Päivi on filosofian maisteri ja esiintymis- ja neuvottelutilanteiden taitaja. Hänen vahvinta osaamistaan ovat vuorovaikutus- ja esiintymisvalmennus sekä neuvotteluvalmiudet ja vaikuttaminen. Päivi auttaa yrityksen johtoa, myyntihenkilöitä ja asiakaspalvelijoita vakuuttamaan asiakkaat. Työvälineenä Päivi käyttää useimmiten harjoittelutilanteiden videointia.

Päivi on ennen opettajan uraansa toiminut yli 10 vuotta esimiehenä sekä myynti- ja markkinointitehtävissä. Päivi on saanut esiintymisen ja vaikuttamisen oppinsa pitkän työuran myötä. Hän on innostava ja mukaansa tempaava kouluttaja, joka on taitava siirtämään osaamisensa muille käytännönläheisten harjoitusten avulla.

Ota yhteyttä: paivi.mattsoff@haaga-helia.fi | 040 488 7193

 

Ulla Ijäs

Henkilökohtainen johtajuus, yksilöcoaching

Ulla Ijäs, johtamisen lehtori

Ulla on sosiaalipsykologi (VTM)  ja sertifioitu business coach. Hänellä on opintoja myös kannustavasta työnohjauksesta, johtamisesta ja ihmissuhdetaidoista. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat henkilökohtainen johtajuus, itsetuntemus ja sen kehittäminen, ihmisten ja työyhteisön johtaminen, yksilö- ja ryhmäcoaching, ryhmädynamiikka sekä työhyvinvoinnin johtaminen.

Ulla on tehnyt vuosia johtamisvalmennusta ja -koulutusta, tiimivalmennusta, työyhteisön kehittämistä, kannustavaa työnohjausta, yksilöcoachingia, konsultointia sekä monenlaisia johtamisvalmennuksia. Ulla on kannustava coach.

Ota yhteyttä: ulla.ijas@haaga-helia.fi | 040 488 7188

 

Mirka Sunimento

Kriisiviestintä, johtamisviestintä ja vuorovaikutustaidot

Mirka Sunimento, viestinnän lehtori

Viestinnän lehtori, Valtiotieteiden maisteri Mirka Sunimento on innostava kouluttaja, jonka lähestymistapa työhön on uutta luova ja rakenteita haastava. Mirka uskoo vahvasti viestinnällä vaikuttamiseen, ja opettaa viestinnän johtamisen koulutusohjelmassa viestinnän useita erityisaloja. Kriisiviestintä on yksi Mirkan erikoisosaamisalueita, ja hän on valmennuksen ja opettamisen lisäksi tehnyt kriisiviestintäsuunnitelmia yrityksille.  Ennen opetustyöhön ryhtymistä Mirka on työskennellyt kansainvälisissä viestintä- ja PR-tehtävissä sekä toimittajana.

Ota yhteyttä: mirka.sunimento@haaga-helia.fi | 040 544 7397

 

Heikki HietalaKäyttäjäkokemus, innovaatiotoiminta, digitaaliset palvelut sekä 3D-mallinnus ja - tulostus

Heikki Hietala, lehtori

FM Heikki Hietala on toiminut IT-alalla vuodesta 1986. Viimeiset 15 vuotta hän on opettanut Haaga-Heliassa erikoisaloinaan käyttäjäkokemus, innovaatiotoiminta, digitaaliset palvelut sekä 3D-mallinnus ja - tulostus.  3D-opetuksessa Hietala on keskittynyt vankan osaamisperustan luomiseen opiskelijoille, jotta nämä voivat peruskurssin käytyään jatkaa opiskeluaan tämän hyvin laajan teeman sisällä heitä itseään kiinnostavaan suuntaan. Hietala on saanut ProICT-palkinnon erityisen ansiokkaasta ICT-työstä 3D-koulutuksen parissa. 

Ota yhteyttä: heikki.hietala@haaga-helia.fi

 

 

Strategiatyö, strategiaviestintä, henkilöstöjohtaminen, muutosjohtaminenEija Kärnä

Eija Kärnä, KTT, johtamisen lehtori

Eija Kärnä työskentelee Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa johtamisen lehtorina. Hänellä on pitkä kokemus sekä johdon assistenttityön opiskelijoiden että työelämän asiantuntijoiden kouluttamisesta. Eija sai valmiiksi väitöskirjansa käytännön strategiatyön kehittämisestä kesällä 2016. Tutkimuksessa tehokkaimmiksi strategiatyön osaajiksi nousivat johdon ja muun henkilöstön välimaastossa tukitoiminnoissa toimineet asiantuntijat, kuten assistentit, viestintä- ja HR ammattilaiset. Väitöskirjatyön tuloksena löytyi keinoja kehittää yritysten strategioiden toteuttamista niin, että myös työntekijöiden työhyvinvointia voidaan kehittää.

Ota yhteyttä: eija.karna@haaga-helia.fi

 

 

DIGITAALINEN MARKKINOINTI JA SISÄLLÖNTUOTANTO, BRÄNDINRAKENNUS, TARINANKERRONTA, VALMENTAMINEN

Johanna Mäkeläinen, M.A. Digital Media, markkinoinnin lehtori

Johanna Mäkeläinen on kokenut copywriter ja valmentaja, jonka intohimona on digitaalinen liiketoiminta. Hänellä on reilun 15 vuoden työkokemus Suomen johtavista mainostoimistoista, joissa hänen asiakkaitaan olivat mm. Nokia, Finnair, Visit Finland, Kotipizza, Iittala, Expert and Sanoma. Haaga-Heliassa Johanna on toiminut vuodesta 2014 markkinoinnin lehtorina. Opetustyön lisäksi Johanna valmentaa startup-yrityksiä NewCo Helsingissä ja xEdussa sekä osallistuu aktiivisesti Haaga-Helian kaupallisiin projekteihin ja hankkeisiin.

Johannan työskentelytapa on erittäin käytännönläheinen ja parhaimmillaan hän on vuorovaikutteisissa työpajoissa, joiden avulla yritykset saavat käyttöönsä käytännöllisiä työkaluja digitaalisen median kehittämiseen, suunnittelemiseen ja käyttöönottoon. Startup-yritysten lisäksi Johannan eritysalueita ovat koulutusala, hotelli- ja ravintola-ala sekä peliala, unohtamatta kuitenkaan minkä tahansa perinteisen liiketoiminnan digitalisointia. Koulutustausta Johannalla on M.A. Digital Media (Sussex University) sekä B.Sc. Communication and Cultural Studies (London Metropolitan University).

Ota yhteyttä: johanna.makelainen@haaga-helia.fi