Olet täällä

Valmentavasta valmiiksi

Valmentavasta valmiiksi

Maahanmuuttajien valmentavien opintojen kehittämishanke korkeakoulutuksessa

Ammattikorkeakoulujen tehtävä on järjestää maahanmuuttajille suunnattuja korkeakouluopintoihin valmentavia koulutuksia. Niiden tarjonta, hakuprosessit, sisällöt ja laajuus vaihtelevat oppilaitoksittain. Tarvitaan yhteisten toimintatapojen selkeyttämistä ja määrittelemistä, jos halutaan lisätä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden mahdollisuuksia edetä tutkinto-opiskelijaksi ja huomioida S2-opetuksen kehittämistarpeet korkeakouluyhteisössä.

Hankkeen tuloksena maahanmuuttajille suunnattujen valmentavien koulutusten saatavuus, joustavuus, valinnaisuus ja vaikuttavuus lisääntyvät. Koulutuksen ansiosta yhä useammalla maahanmuuttajalla on valmiudet edetä korkeakouluopintoihin. Yhteisten käytäntöjen ja suositusten ansiosta valmentava koulutus on jatkossa yhdenmukaista ja korkeakouluilla on yhteiset toimintatavat koulutuksen järjestämisessä.

Yhteyshenkilö Haaga-Heliassa: Tuula Jäppinen

Kesto: 15.8.2017 – 31.12.2019

Rahoittaja: OKM

Kumppanit: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy , Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Saimaan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK).