Olet täällä

Matematiikan valmentavat opinnot

Matematiikan valmentavat opinnot

Ohjausvastuut

Jutta Heikkilä, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (vastuuopettaja)

Birgitta Nenonen-Andersson, Metropolia ammattikorkeakoulu

Sisältö ja ajoitus

Kurssilla perehdytään reaalilukujen peruslaskutoimituksista, erityisesti prosenttilaskentaan keskittyen. Opiskelija ratkaisee sekä sanallisia että numeerisia matemaattisia ongelmia ja yhtälöitä. Opiskelija on perehtynyt tilastomatematiikan perusteisiin ja osaa määritellä tyypillisimmät tilastolliset tunnusluvut.

vko 23: Excelin käyttö matematiikassa, Suoraan verrannollisuus

vko 24: Perusprosenttilaskut

vko 25: Suurelaskentaa ja sovelluksia

vko 26: Perusarvon laskeminen

vko 27-28: Kääntäen verrannollisuus, ensimmäisen asteen yhtälöt ja sanallisten tehtävien ratkaiseminen

vko 29-30: Tilastolliset sijaintiluvut

Oppimismenetelmät

Opiskelija toimii pääasiassa Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa.

Pedagogiset toimintatavat

Opetus tapahtuu pääosin opetusvideoiden ja niihin liittyvien lisämateriaalien avulla. Lisäksi kurssilla on verkkotapaamisia niin opettajan kuin opiskelijapienryhmän kanssa.

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus

Opiskelijan viikkotyöaika 15 tuntia kattaa yhteiset verkkotapaamiset, ryhmätapaamiset sekä itsenäisen työskentelyn. Yhdeksän viikon opintojakson aikana opiskelijan työmäärä on yhteensä 135 tuntia.

  • Aihe 1: Prosenttilaskenta 45 tuntia
  • Aihe 2: Suurelaskut 15 tuntia
  • Aihe 3: Ensimmäisen asteen yhtälöt 30 tuntia
  • Aihe 4: Tilastolliset sijaintiluvut 30 tuntia
  • Kertaus: 15 tuntia

Kurssin aikana opiskelija saa viisi palautettava oppimistehtävää.

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Oppimistehtävät (ilmoitetaan opintojakson alussa)

Oppimateriaali

  • Opettajien oma materiaali

Lisätietoja

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Arviointikriteerit

1-2 
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset. 

3-4 
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan. 


Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

HYL 

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää vain muutamia opintojakson aihepiirin käsitteitä eikä osaa soveltaa oppimaansa.