Olet täällä

HAAGA-HELIAn yrityskuva kestää vertailun

03.06.2014
HAAGA-HELIAn yrityskuva kestää vertailun

HAAGA-HELIA tekee yrityskuvatutkimuksen kahden vuoden välein. Tänä keväänä tehdyn yrityskuvatutkimuksen tulos oli erinomainen: tunnettuus ja toiminnan laatu olivat parantuneet edelliseen tutkimukseen verrattuna.

Tutkimuksen teki IRO Research Oy puhelinhaastatteluin huhtikuussa. Haastateltavina oli yhteensä 150 kappaletta HAAGA-HELIAn nykyistä yritysyhteistyökumppania sekä pääkaupunkiseudun yli 250 ja 20 - 250 hengen yritysten yrityspäättäjää.

Kun vastaajilta kysyttiin, mitä pääkaupunkiseudulla toimivia ammattikorkeakouluja he muistavat nimeltä, HAAGA-HELIA oli selkeästi tunnetuin (73 %). Muiden ammattikorkeakoulujen tunnettuus jäi alle 50 prosentin. Lisäksi yli puolet vastaajista arvioi, että HAAGA-HELIAn yrityskuva oli parantunut viimeisen kahden vuoden aikana.

Yritykset odottavat ammattikorkeakouluilta palveluiden ja koulutuksen hyvää laatutasoa, yhteyshenkilön hyvää ammattitaitoa ja asennetta sekä valmistuneiden hyvää kilpailukykyä työelämässä. Kun yritysten odotuksia ja kokemuksia verrattiin toisiinsa, oli HAAGA-HELIAn osalta kaikkien väittämien tulos parantunut edelliseen tutkimukseen verrattuna.

HAAGA-HELIAn vahvuuksina nousi tutkimuksessa esille peruskoulutus, työelämälähtöisyys, palveluiden ja koulutuksen hyvä laatutaso sekä yhteyshenkilöiden hyvä palveluasenne. Kehitettävää on aktiivisemmassa yhteydenpidossa ja tarkemmin kohdennetussa markkinoinnissa.