Olet täällä

Haaga-Helian urheilujournalismin koulutus uudistui - hae ohjelmaan 14.1. mennessä

13.12.2017
Haaga-Helian urheilujournalismin koulutus uudistui - hae ohjelmaan 14.1. mennessä

Uuden erikoistumiskoulutuksen keskiössä on journalismi, mutta se antaa vahvoja valmiuksia myös viestinnän tehtäviin.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu käynnistää maaliskuussa 2018 uuden Urheilujournalismin erikoistumiskoulutuksen. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulujen jo työelämässä toimineille suunnattuja, ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä maksullisia koulutuksia.

Urheilujournalismin erikoistumiskoulutus antaa valmiudet monimediaiseen työskentelyyn urheilujournalistina, alan viestintätehtävissä sekä seura- ja järjestötoiminnassa. Sen sisältö on suunniteltu yhteistyössä työelämän kanssa.
"Eikä vain suunniteltu, vaan myös kokeiltu erilaisissa yhteistyöhankkeissa Salpausselän kisoista Urheilugaalaan ja Karjala Cupiin”, kertoo koulutuksen vastuuopettaja Esko Hatunen.

Uudessa koulutuksessa hyödynnetäänkin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun vuosien kokemusta urheilujournalismin täydennyskouluttajana.
”Erilaiset työelämäprojektit ovat koulutuksessa olennainen metodi. Niissä opitut tiedot ja taidot otetaan käyttöön tositilanteissa, mutta ohjatusti oppimista edelleen syventäen. Samalla opiskelija luo jo itselleen omaa verkostoaan sekä median että urheilun alueella", toteaa Hatunen.

Urheilujournalismin erikoistumiskoulutus on suunniteltu antamaan mukaan valituille uusia välineitä tilanteessa, jossa muutoksessa ovat niin tekemisen tavat, työsuhteet kuin osaamisvaatimuksetkin.
"Me toimittajakoulutuksena olemme keskeisessä roolissa uudistamassa journalismin sisältöä ja ilmaisumuotoja. Toisaalta tehtävämme on uudistumisen keskellä puolustaa journalismin ydintä ja tehtävää. Urheilujournalismin osalta tämä tarkoittaa, että ala tarvitsee urheilun yhteiskunnallisen aseman ymmärtäviä journalisteja, jotka hallitsevat myös kriittiset kysymykset, faktantarkistuksen ja taustoittamisen", sanoo journalismin koulutusohjelman johtaja Anne Leppäjärvi.

"Koulutus antaa valmiuksia myös urheilun viestintätehtäviin, sillä ymmärrys journalismista on selkeä vahvuus myös viestinnän ammattilaiselle", hän lisää.

Urheilujournalismin erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja suunniteltu opiskeltavaksi työn ohessa vuodessa. Haku käynnistyy 27.11.2017.

Lue lisätietoja täältä.

Esko Hatunen, Urheilujournalismin erikoistumiskoulutuksen vastuuopettaja, 040 488 7226
Anne Leppäjärvi, Journalismin koulutusohjelman johtaja, 040 488 7525