Olet täällä

Haaga-Helian toimintaohjeet syyslukukaudelle

12.08.2020
Haaga-Helian toimintaohjeet syyslukukaudelle

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun syyslukukausi tulee olemaan poikkeuksellinen. Kampukset avattiin kesäkuussa rajoitetusti ja ensimmäinen periodi tullaan toteuttamaan niin kutsutulla yhdistelmämallilla.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on linjannut, että se pyrkii normalisoimaan toimintaansa parhaansa mukaan kansalliset säädökset sekä viranomaisten määräykset ja ohjeet huomioiden. Opiskelijoita tullaan ohjeistamaan pääsääntöisesti Mynetin kautta, jonka vuoksi suosittelemmekin seuraamaan sivustoja aktiivisesti.

Syyslukukauden yhdistelmämalli

Haaga-Helian keskeiset turvallisuustoimenpiteet koronavirusta (COVID-19) koskevien riskien ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi perustuvat suojaetäisyyksien mahdollistamiseen ja varmistamiseen, tehostettuun hygieniaan sekä siivoukseen. Johtoryhmän kesäkuussa tekemän päätöksen mukaisesti ammattikorkeakoulu siirtyy syyslukukaudella niin kutsuttuun yhdistelmämalliin.

Tulemme sallimaan kampuksillamme enintään puolet henkilöstöstä ja opiskelijoista yhtäaikaisesti. Jokainen yksikkö ja kampus saa kuitenkin päättää itsenäisesti tarkoituksenmukaisesta toteutuksesta etä- ja kampustyöskentelyn suhteen. Kampuksilla voidaan järjestää tilaisuuksia tapauskohtaisesti erikseen sopien, mikäli turvaetäisyyksiä ja muita turvaohjeita noudatetaan.

Paluussa kampuksille tullaan priorisoimaan niihin kursseihin ja työtehtäviin, jotka edellyttävät lähityöskentelyä esimerkiksi työn luonteen tai työvälineiden vuoksi. Lähtökohtaisesti suosittelemme aina etätyöskentelyä ja -opiskelua, mikäli opiskelu- ja työtehtävät mahdollistavat paikasta riippumattoman toiminnan.

Koska yhteiskunnallinen koronatilanne on muuttunut, tulemme jatkamaan yhdistelmämallin voimassaoloa koko ensimmäisen periodin ajan 1.8.–16.10.2020. Yhdistelmämallin avulla pystymme takaamaan jokaiselle vähintään metrin (1) suojaetäisyyden toteutumisen.

Jokaisen kampuksella asioivan tahon edellytetään noudattavan suojaetäisyyksiä niin hisseissä, luokka-, neuvottelu- ja työhuoneissa kuin taukotiloissa ja ravintoloissakin. Suojaetäisyyksien noudattaminen on ensisijaisesti jokaisen yksilön omalla vastuulla, mutta mikäli toistuvia rikkomuksia havaitaan, niin asiaan saatetaan joutua puuttumaan.

Haaga-Helian linjauksia syyslukukaudesta

Haaga-Helian johtoryhmä on tehnyt syyslukukautta koskien seuraavanlaisia linjauksia.

Huomioithan, että linjaukset voivat muuttua tilanteen mukaan.

  • Riskiryhmäläisten tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää opiskelua Haaga-Helian kampuksilla sekä keskustella henkilökohtaisesta tilanteestaan opinto-ohjaajan kanssa. Suositus koskee myös sellaisia henkilöitä, joiden taloudessa asuu riskiryhmäläinen, tai jotka ovat paljon tekemisissä riskiryhmäläisen kanssa.
  • Ravintola- ja kahvilatoiminta pyritään avaamaan turvamääräykset huomioiden. Ravintolapaikat joudutaan puolittamaan, eivätkä kaikki ravintolat ole välttämättä normaalisti auki. Lounastamiseen ei ole olemassa yhtenäistä linjausta, koska ravintolat päättävät itse toiminnastaan. Tutustu kampuksesi lounasmahdollisuuksiin sekä mahdollisiin porrastettuihin lounastauluihin ravintolan omilla verkkosivuilla.
  • Tulevien opiskelijoiden orientaatioviikot on suunniteltu yksiköissä ja ne tullaan toteuttamaan lähtökohtaisesti aikaisemmin mainitulla yhdistelmämallilla. Syksyn lähiopetuksissa etusijalla tulevat olemaan 1. vuoden opiskelijat, joiden välittömän tuen tarpeen uskotaan olevan suurin. Uusien opiskelijoiden virkistyspäivää ei valitettavasti voida tänä vuonna järjestää.
  • Haaga-Helia toivoo jokaisen opiskelijan valmistautuvan tilanteeseen, jossa poikkeukselliset ja epävarmat ajat saattavat jatkua vielä ensimmäisen periodin jälkeen, eikä normaaliopetusta pystytä toteuttamaan sen koko laajuudessa. Haaga-Helia on sitoutunut tukemaan opiskelijoitaan syksyn opintototeutusten muodosta riippumatta kaikin mahdollisin keinoin, jotta poikkeustilanne ei kuormittaisi heitä liikaa.
  • Haaga-Helia on muodostanut erillisen palvelujohtaja Kari Salmen vetämän koronatyöryhmän, johon kuuluvat hänen lisäkseen henkilöstöjohtaja Hanna Ilmonen, vararehtori Minna Hiillos sekä kampusten edustajina olevat kampusvastaavat. Koronatyöryhmä on varautunut tilanteen nopeisiin muutoksiin ja päivittää tarpeen vaatiessa ammattikorkeakoulun syyslukukauden linjauksia kuluvan syksyn aikana.
    ​​

Hygienia ja tehostettu siivous

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu tulee jatkamaan tehostettua siivousta, jonka yhteydessä siivoojat pyyhkivät pöydät päivittäin niin työ- kuin oppimistiloissakin. Kampuksilla sijaitsevien saniteettitilojen tehostettua siivousta tullaan myös jatkamaan läpi syksyn. Jokaisen tulisi kuitenkin pitää mielessä, että vastuu turvallisuudestamme on ennen kaikkea meillä itsellämme.

Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että meistä jokainen on velvollinen huolehtimaan omasta hygieniastamme ja työvälineidemme puhtaudesta sekä välttämään työpisteiden vaihtelua työaikana, jotta tartuntariskit voitaisiin minimoida, ja estää tätä kautta viruksen mahdollinen leviäminen. Tutustu tarkemmin toimintaohjeisiin riskin ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi tämän linkin kautta.

Matkustaminen ja vaihto-opiskelu

Haaga-Helia on linjannut, että henkilöstön ja/tai opiskelijoiden töihin tai opintoihin liittyvät ulkomaanmatkat voivat tulla kyseeseen kansalliset ja kansainväliset turvamääräykset huomioiden.

Tarpeetonta matkustamista tulisi välttää Suomen hallituksen asettaman suosituksen mukaisesti ja noudattaa matkailussa Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen (THL) ajankohtaisia suosituksia maista, joihin on tällä hetkellä turvallista matkustaa.

Jos tulet Suomeen THL:n riskialueeksi luokittelemasta maasta, sinun sinun tulee jäädä omaehtoiseen karanteeniin 14 vrk ajaksi. Tämä koskee niin henkilöstöä, opiskelijoita kuin vieraitakin. Tutustu THL:n päivittyvään listaan sekä matkustamista koskeviin toimintaohjeisiin tämän linkin takaa. ​

Haaga-Helian hyväksyy opiskelijoiden ulkomailla suoritettavat harjoittelujaksot ja vaihto-opiskelun kansainvälisen koronatilanteen sen salliessa. Haaga-Helia myös vastaanottaa saapuvia vaihto-opiskelijoita mahdolliset karanteeni- ja turvallisuussäädökset huomioiden.

Haaga-Helia suosittelee EU/ETA -alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille vaihto-opiskeluiden siirtämistä keväälle 2021, koska heillä ei välttämättä ole mahdollisuutta saada oleskelulupia kuluvana syksynä. Haaga-Helia pyrkii kuitenkin tarjoamaan näille opiskelijoille mahdollisuutta osallistua kursseillemme virtuaalisesti.

Sairaana jäädään kotiin

Jokaiselle tulisi olla itsestäänselvyys, että kampuksilla asioidaan vain terveenä. Pieneenkin nuhaan tulee suhtautua tilanteen vaatimalla vakavuudella.

Huomioithan alapuolella olevat ohjeet, etkä saavu kampuksille lainkaan, mikäli kriteerit eivät täyty kohdallasi:

  • Hengitystieinfektioon sairastumisesta tai koronaepäilystä on kulunut vähintään 7 vrk ja oireettomuutesi on jatkunut kolmen vuorokauden ajan.
  • Sinulla tai samassa taloudessa asuvan henkilön todennetusta koronavirukseen sairastumisesta on kulunut 14 vrk ja tämän lisäksi sinä tai kyseinen henkilö on ollut oireeton kolmen päivän ajan.
  • Et ole oleskellut viimeisen 14 päivän aikana samassa tilassa koronaan sairastuneen kanssa.

Sairauden tai jonkin muun edellämainitun tilanteen sattuessa suosittelemme noudattamaan THL:n ohjeita.

Haaga-Helian koronavirusta koskeva tiedottaminen tulee syyslukukauden aikana keskittymään opiskelijoiden Mynetiin, jonka vuoksi muistutamme vielä kerran sen aktiivisen seuraamisen tärkeydestä.