Olet täällä

Haaga-Helian opiskelijat kehittivät Elisan verkkokaupan käyttäjäkokemusta

05.10.2018
Haaga-Helian opiskelijat kehittivät Elisan verkkokaupan käyttäjäkokemusta

Tekoäly ja verkkokauppa yhteisenä mielenkiinnon kohteena 

Tekoäly tarjoaa uusia mahdollisuuksia verkkokaupan kehittämiseen, ja tämä asia on tunnistettu Haaga-Helia-vetoisessa eComLab-hankkeessa. Myös yritykset ovat yhä kiinnostuneempia verkkokaupan kehittämisestä ja tekoälyn roolista siinä. Yksi tällainen on Elisa, jonka kanssa päädyimme toteuttamaan yhteisen ideointitilaisuuden, Designtonin. Tavoitteenamme oli yhdistää Haaga-Helian liiketalouden ja Metropolian tekniikan opiskelijat miettimään yhdessä uusia sovelluksia, joilla voidaan kehittää online-asiakaskokemusta. Pohdinnan perustana oli ajatus siitä, että tekoälyn ja asiakasdatan hyödyntäminen mahdollistaa personoituja ja henkilökohtaista online-palvelua, sekä eri asiakassegmenteille räätälöidyt skaalautuvat ratkaisut.

Kaksipäiväinen Desington keskittyi uusiin online-palveluihin

Torstaina 20.9. yhdeksän Haaga-Helian liiketalouden opiskelijaa sekä neljä Metropolian tekniikan opiskelijaa kokoontui Elisan Kaarlenkadun tiloissa aamukahvin merkeissä. Haaga-Heliasta mukana tilaisuudessa olivat myös yliopettaja Marko Mäki ja TKI-päällikkö Tuija Toivola. Tilaisuus käynnistyi Elisan liiketoimintajohtaja Jukka Nurmen alustuksella yrityksen toiminnasta ja kehitystarpeista palvelukehityksen suhteen sekä tekoälyn hyödyntämisestä digitaalisessa palveluympäristössä.

Palveluja lähdettiin kehittämään kilpailutyyppisellä toteutuksella, jonka lopuksi paras ryhmä palkittiin tuotepalkinnoilla. Mäen ja Toivolan kiinnostava ja selkeä briiffi nosti osallistujien motivaatiota ja tunnelmaa; kilpailu voi alkaa!

Opiskelijat jaettiin kolmeen ryhmään, joissa jokaisessa oli sekä Haaga-Helian että Metropolian opiskelijoita. Ryhmillä oli valittavanaan kaksi aihetta, joihin ryhmien oli tarkoitus tuottaa uutta näkemystä; tarkoituksena oli keskittyä joko verkkokaupan uusien senioripalvelujen kehittämiseen tai tekoäly- ja dataohjautuvan yksilöllisen asiakaskokemuksen kehittämiseen Elisan verkkokaupassa. Ryhmistä yksi valitsi teemakseen senioripalvelut ja kaksi muuta ryhmää keskittyi yksilöllisen palvelukokemuksen kehittämiseen.

Senioripalveluja kehittävä tiimi ideoimassa ratkaisuja.

Brainstormista prototyyppiin

Työskentelyä rytmitettiin kahden päivän aikana neljällä lyhyellä käynnistyksellä. Ryhmät aloittivat työn tutustumalla Elisan verkkokauppaan ja tekemällä koeostoja ja kirjaamalla ylös vaikutelmia ostopolun eri vaiheista. Brainstorm-osiossa muodostettiin sekä yksilöllisesti että ryhmässä ideoita ja ajatuksia ostokokemuksen kehittämiselle. Käynnistyksissä kolme ja neljä työskentely suunnattiin asiakasnäkökulman huomioimiseen Customer Value Proposition ja Lean Canvaksen avulla. Viimeinen, neljäs käynnistys annettiin ryhmille toisena tapahtumapäivänä. Tässä viimeisessä osiossa työskentelyä suunnattiin konkreettiseen tekemiseen eli palveluprototyyppien rakentamiseen.

Ryhmien työskentely oli aktiivista ja Elisa tarjosi loistavat puitteet työskentelylle. Torstaina työskentely venyi osalla ryhmistä pitkälle yöhön. Tietojemme mukaan Whatsapp-ryhmissä tuli kommentteja projektiin liittyen vielä neljältä aamuyöllä!

Jury valitsi parhaan digitaalisen palvelun

Perjantaina ryhmät esittivät ideansa ja konseptinsa tapahtuman tuomaristolle, jossa oli sekä Elisan että korkeakoulujen edustajia. Ensimmäinen ryhmä esitteli Elisa-äly-prototyypin, jossa oli tekoälyä hyödynnetty bottien, personoidun tarjonnan ja kustomoidun asiakaskokemuksen kautta. Toinen ryhmä keskittyi seniorisegmentin käyttökokemuksen kehittämiseen Oma Elisa - palvelun kautta. Kolmas ryhmä esitteli kaksi vaiheisen kehittämispolun, jossa ensin keskityttiin käyttäjäkokemuksen kehittämiseen konkreettisten helposti toteutettavien muutosten avulla. Sen idea oli Digi-Elisa, jossa hyödynnettiin asiakasdataa laajasti ja tuotiin asiakkaille personoituja palveluja ja henkilökohtaista palvelua digitaalisen palvelun avulla. Kaikki esitykset olivat hyviä, mutta voittajaksi valikoitui Digi-Elisa-palvelu. Ryhmä osasi myydä hyvin ideansa ja tuoda esille niitä ominaisuuksia, jotka parantavat verkkokaupan asiakaskokemusta.

 Voittajaryhmä sai palkinnoksi puhelimet. Kokonaisuutena projekti oli erittäin onnistunut ja opiskelijaryhmät sekä toimeksiantaja olivat tyytyväisiä tapahtumaan.

Voittajatiimi: Niklas Sorvala, Jyri Suhonen, Anniina Paatsama, Anni Korpi ja Martin Roznovjak.

Teksti: Marko Mäki ja Tuija Toivola