Olet täällä

Haaga-Helian Hungry for Finland -hanke sai jatkorahoituksen

12.09.2018
Haaga-Helian Hungry for Finland -hanke sai jatkorahoituksen

Hungry for Finland –hanke on ruokamatkailun tuotteistamishanke, joka on viime vuosien aikana tehnyt monia uusia avauksia suomalaisen ruokamatkailukulttuurin edistämiseksi. Hankkeen puitteissa on mm. luotu Suomen ensimmäisen ruokamatkailustrategia. Hanke on saanut jatkorahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta. 

Hungry for Finland -hanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden yhtenäisiä työkaluja ja sparrausta alan toimijoille. Hankkeen tavoitteena on tehostaa asiakas- ja markkinaymmärrystä, kansainvälistymis- ja vientiosaamista, kestävää kehitystä ruokamatkailussa sekä avauksia kansainvälisille markkinoille elämyksellisten ruokamatkailutuotteiden myötä. Verkostotoiminta tehostuu aluerajat ylittävien teemojen kautta. Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä. Kolmivuotista hanketta koordinoi Haaga-Helian projektitiimi, johon kuuluvat Kristiina Havas, Kristiina Adamsson ja Teemu Moilanen

Lisätietoa:
Kristiina Havas, matkailun lehtori, Ruokamatkailun projektipäällikkö, TKI-koordinaattori (Haagan kampus) Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, puh. 0500 688 332 tai kristiina.havas@haaga-helia.fi
www.haaga-helia.fi
www.hungryforfinland.fi
https://instagram.com/hungryforfinland/