Olet täällä

Haaga-Helia jälleen mukana myynnin koulutuksen kansainvälisellä huippulistalla

21.04.2020
Haaga-Helia jälleen mukana myynnin koulutuksen kansainvälisellä huippulistalla

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on jälleen mukana yhdysvaltalaisen Sales Education Foundationin (SEF) myynnin koulutuksen huippuoppilaitosten listalla, johon valittiin vain 19 oppilaitosta Yhdysvaltain ulkopuolelta. Haaga-Helian lisäksi Suomesta listalle on yltänyt myös Turun ammattikorkeakoulu.

Myyntiguru Howard Stevensin perustama säätiö rahoittaa myynnin ammatillista osaamista koulutuksen ja tutkimuksen kautta sekä arvioi vuosittain julkaistavassa lehdessään maailman parhaat myynnin oppilaitokset.

Taustalla halu kehittyä ja uudistaa

Haaga-Helian liiketalouden yksikön johtajan ja vararehtori Minna Hiilloksen mukaan arvostus on pitkäjänteisen työn tulos, joka kumpuaa henkilökunnan ammattitaidosta, tehokkaasta verkostoitumisesta sekä laajasta työelämäyhteydestä. ​

Haaga-Helian myynnin koulutusohjelma on perustettu jo vuonna 2007 ja se on edelleen vahvasti ammattikorkeakoulun strategiassa mukana. Yhtenä esimerkkinään Hiillos mainitsee meneillään olevan koulutusuudistuksen.

— Myyjiltä odotetaan entistä enemmän asiantuntijuutta jollain substanssialueella, jonka vuoksi olemme ideoineet koulutukseemme mukaan uusia oppimispolkuja. Tätä myötä opiskelijoidemme mahdollisuudet erikoistua myyjinä paranevat entisestään, hän kertoo.​

Mahdollisina oppimispolkuina Hiillos mainitsee muun muassa ICT-ratkaisumyyjän, digimyyjän sekä verkkokauppa-asiantuntijan.

Myös liiketalouden koulutusohjelmajohtaja Tuula Korhonen uskoo jatkuvaan kehittämiseen. Hänen mukaansa menestyksen taustalla on halu uudistua niin pedagogisesti kuin toiminallisestikin sekä säilyttää asema myynnin johtavana korkeakouluna.

Korhosen mielestä myyntiosaaminen on noussut yhä tärkeämmäksi globaalissa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä, jonka vuoksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu pyrkii väsymättömästi kehittämään koulutustaan sekä investoimaan uusiin ja innovatiivisiin tutkimusympäristöihin.

—​ Tällä tavoin opetuksemme taso on myös tulevaisuudessa kansainvälisellä huipputasolla, ja samalla kasvatamme myynnin arvostusta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, hän tiivistää.

Koulutuksen kehittäminen näkyy muun muassa syksyllä pilotoitavan koulutusuudistuksen sekä myynnin tutkimukseen, koulutukseen ja kehitykseen keskittyvien SalesLabin ja eComLabin kautta.

Huippulaboratoriot myynnin suunnannäyttäjinä

Haaga-Helian Sales & eComLab toimivat suunnannäyttäjinä eurooppalaisille myynnin koulutuksille. Laboratoriossa voidaan tutkia ja kehittää myyntiä ja asiakaskokemusta monipuolisesti – niin asiakkaan digitaalista ostopolkua, kasvokkaisia kohtaamisia kuin verkkokauppaakin.

Laboratorioissa hyödynnetään biometriikkaa ja tunnetekoälyä, joiden avulla saadaan objektiivista mittaustietoa asiakkaan tunnereaktioista, koskipa se kasvokkaisia vuorovaikutustilanteita tai hänen asiointiaan myyjäyrityksen digitaalisissa kanavissa.

Lab Manager Heidi Kock kertoo laboratorioiden olevan lähes ainutlaatuisia oppimis- ja tutkimusympäristöjä. Vastaavanlaisia tunteiden merkitykseen vuorovaikutustilanteissa erikoistuneita labeja löytyy esimerkiksi maailman parhaimpien yliopistojen joukkoon kuuluvista Harvardin yliopistosta sekä Massachusettsin Institute of Technologysta Yhdysvalloista.

— Olemme kehittäneet myynnin viemistä verkkoon, jolloin on pystytty tutkimaan visuaalisen materiaalin merkitystä sekä käytettävyyttä. On hienoa huomata, että joskus pienikin muutos myyjän toiminnassa johtaa asiakkaan myönteisiin tunnereaktioihin, hän sanoo.​

Kockin mukaan kasvokkaisissa kohtaamisissa voidaan tutkia ja kehittää myyjien adaptoitumiskykyä ja vuorovaikutusta asiakkaan kanssa.

— Joskus myyjille voi olla haastavaa lukea asiakkaan tunnetilaa, ja tässä tunnereaktioiden mittaus sekä asiakkaan jälkihaastattelut voivat olla suuri apu, hän muistuttaa.

Myyjän on tuotettava asiakkaalle arvoa koko myyntiprosessin ajan, mutta samaan aikaan hänen on kyettävä huomioimaan myös asiakkaan erilaiset tunnereaktiot ja adaptoiduttava hänen lähettämien signaalien mukaan.