Olet täällä

Haaga-Helia aloitteellinen pakolaisten kotouttamisessa

25.09.2015
Haaga-Helia aloitteellinen pakolaisten kotouttamisessa

Haaga-Helia on keskiviikkona 23.9. lähestynyt opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosta sekä oikeus- ja työministeri Jari Lindströmiä aloitteella pakolaisten kotouttamisessa avustamiseksi. Esitämme 60 opintopisteen kokonaisuutta, joka on tarkoitettu oleskeluluvan saaneille korkeakoulukelpoisille henkilöille. Kokonaisuus koostuisi viidestä moduulista, jotka sisältäisivät suomen kieltä, liikeviestintää, yrittäjyyden perusteita, palvelua ja myyntiä sekä henkilökohtaista urasuunnittelua. Kokonaisuuden suorittaneilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua Haaga-Heliaan tutkinto-opiskelijoiksi.

Viestissään ministereille Haaga-Helia toteaa seuranneensa varsin huolestuneena Euroopan pakolaistilanteen kehittymistä. Lisäksi Haaga-Helia toteaa olevansa valmis tarjoamaan apuaan ja osaamistaan tämän lyhyen aikavälin haasteen ratkaisemiseksi. Haaga-Helia näkee tilanteessa suuria pitkän aikavälin mahdollisuuksia Suomelle.