Olet täällä

Freshman App tutustuttaa kampukseen ennen opiskelujen alkua

04.12.2018
Freshman App tutustuttaa kampukseen ennen opiskelujen alkua

Oppilaan sitouttaminen opintoihin ja oppilaitokseen on tärkeää. Mitä paremmin opiskelija on mukana opiskelijaelämässä ja kokee opiskelun tärkeäksi, sitä paremmin myös opiskelut sujuvat.

Mutta miten korkeakoulu voisi jo heti valintakirjeen lähetettyä aloittaa opiskelijan sitouttamisen?

Haaga-Helian tietotekniikan opiskelijat Nguyen Nguyen ja Tuomo Moilu ovat yhdessä yliopettaja Amir Dirinin kanssa suunnitelleet lisättyä todellisuutta hyödyntävän Freshman App -sovelluksen, jonka avulla päästä käsiksi juuri tähän ongelmaan. Sovelluksen tarkoitus on tutustuttaa uusi opiskelija Pasilan kampukseen ja herättää jo varhaisessa vaiheessa kiinnostus tulevaa korkeakouluelämää kohtaan.

Oppaana sovelluksessa toimii opintosihteeri Riitta Blomstedista tehty virtuaalihahmo. Tällä tavoin uudet opiskelijat voivat tutustua myös henkilökuntaan ennen opintojen alkua.

— Yksi tapa sitouttaa oppilaita korkeakouluun on lievittää epäonnistumisen pelkoa. Tähän tarkoitukseen Freshman app on suunniteltu. Lisätyn todellisuuden sovellus esittelee uudelle opiskelijalle Pasilan kampuksen asioita, jotka ovat tärkeitä opintojen kannalta, kuten kirjaston, luokkia sekä tärkeitä järjestelmiä, Amir Dirin kertoo.

FreshmanAppia on testattu käytössä viime keväänä ja sitä kehitetään edelleen opiskelijoilta saatavan palautteen perusteella. Tällä hetkellä sovellus on saatavissa Androidille.