Olet täällä

Campus Does Good -hyväntekeväisyystempaukseen osallistuu noin 100 Porvoo Campuksen opiskelijaa

26.10.2018
Campus Does Good -hyväntekeväisyystempaukseen osallistuu noin 100 Porvoo Campuksen opiskelijaa

​Porvoo Campuksen eri koulutusohjelmien opiskelijat jalkautuvat perjantaina 26. lokakuuta ympäri Porvoota tekemään hyvää. Tämän Campus Does Good -tempauksen ideana on kantaa vastuuta omasta ympäristöstä ja yhteisöstä osallistumalla erilaisten hyväntekeväisyysjärjestöjen toimintaan. Perjantaina iltapäivällä lähes 100 ammattikorkeakouluopiskelijaa antaa oman työpanoksensa monen hyväntekeväisyysjärjestön toimintaan Porvoossa ja Helsingissä. Päivän aikana opiskelijat mm. keräävät vaatteita ja rahaa Suomen Punaiselle Ristille ja UNICEF:lle, auttavat eläintenhoidossa suojelukeskuksissa, jakavat ruokaa Porvoon Lähimmäisentyön tiloissa, puhdistavat roskista Porvoon jokirantaa sekä virkistävät ikäihmisiä Johannisbergin vanhainkodissa. Osa opiskelijoista käy myös SPR:n verenluovutuksessa tempauspäivän tiimoilta.

– Cam­pus Does Good -tem­paus on osoi­tus kor­ke­a­kou­lun ta­voit­tees­ta kas­vat­taa vas­tuul­li­sia tu­le­vai­suu­den asi­an­tun­ti­joi­ta ja työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka ko­ke­vat tär­ke­ä­nä teh­dä yh­teis­työ­tä toi­min­ta­ym­pä­ris­tön eri osa­puol­ten kans­sa, leh­to­ri Ant­ti Pet­te­ri Kur­hi­nen sa­noo Itäväylän jutussa.