Olet täällä

BtoB-myynnin ja markkinoinnin digitalisaation mittari julkaistu

18.05.2015
BtoB-myynnin ja markkinoinnin digitalisaation mittari julkaistu

Yritykset eivät ole koskaan valmiita digitalisoitumisen suhteen, vaan se on jatkuvaa kehittymistä ja kilpajuoksua suhteessa kilpailijoihin. Digitalisoituminen on matka, joka vaatii uuden oppimista, muutosvalmiutta ja asiakkaan muuttuvan ostokäyttäytymisen ymmärtämistä. Kyse ei ole niinkään itse teknologiasta, vaan ennen kaikkea sen hyödyntämisestä ja sen tuomien uusien toimintamahdollisuuksien soveltamista omalle toimialalle. Mittari auttaa oivaltamaan ja tarkastelemaan myynnin digitalisoitumista entistä laajemmasta näkökulmasta ja pilottikokemustemme mukaan se auttaa myös jäsentämään kehittämistoimintaa.

Käy testaamassa myyntinne tilanne DIVA-hankkeessa kehitetyllä mittarilla!

Mittarin osoite: https://www.webropolsurveys.com/S/0A967ABDACB2E982.par

 
 
Mittari on suunniteltu myynti- ja markkinointijohdolle

Mittari on laadittu myynti- ja markkinointijohdolle auttamaan heitä kasvattamaan myyntiä hyödyntämällä digitaalisten kanavien uusia mahdollisuuksia. Useat yritysasiakkaat ovat jo tutkimusten mukaan digitaalisella ostopolulla - verkosta haetaan, jaetaan ja jalostetaan tietoa ostoprosessin eri vaiheissa. Tähän haasteeseen on myös yritysmyynnin vastattava. Digitaaliset ratkaisut soveltuvat hyvin moniin asiakkaan ostoprosessin ja myyntiprosessin vaiheisiin. Myynnin digitalisoituminen on muutakin kuin verkkokaupan rakentamista tai sosiaalisen median haltuunottoa. Kuluttajamyynti on tässä asiassa yritysmyyntiä pidemmällä, mutta yritysmyynnin ammattilaiset voivat oppia kuluttajamyynnin kokemuksista.

Testattu mittari auttaa kehittämään myyntiä

B2B myynnin digitalisoitumisen mittari on tehty Haaga-Helian vetämässä DIVA-hankkeessa auttamaan yrityksiä määrittelemään digitalisaationsa kehitysasteen sekä löytämään siihen liittyvät kehittämiskohteet. Mittari on testattu pilottikokeiluna, jonka aikana siihen vastasi noin 15 yritysedustajaa, jotka antoivat palautteen mittarin luotettavuudesta ja sisällöstä. Palautteen pohjalta mittaria tarkennettiin ja muutettiin. 

Mittarin käyttö on ilmaista   

Mittarin käyttö on ilmaista yritysten omassa käytössä ja sitä voi käyttää anonyymisti, jolloin vastaajaa ei tunnisteta mittari-työkalun kautta. Tavoitteena on, että suomalaisten yritysten myyntikäytännöt kehittyvät ja vastaavat yhä paremmin asiakkaiden muuttuvia vaatimuksia digitaalisessa maailmassa.

 

Lisätietoa hankkeesta:

DIVA-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään paljon muutakin, joten tuloksiamme ja tiedotteitamme kannattaa seurata Twitterissä, Linkedinissä ja verkkosivustojemme kautta.

http://www.divaresearch.fi

@divaresearch

/sites/default/files/btob-myynnin_ja_markkinoinnin_digitalisaation_mittari17052015.docx