Olet täällä

Asiakasymmärrystä hyödynnetään heikosti strategisessa päätöksenteossa – Uusi julkaisu tarjoaa vinkkejä kehitystyöhön

29.05.2018
Asiakasymmärrystä hyödynnetään heikosti strategisessa päätöksenteossa – Uusi julkaisu tarjoaa vinkkejä kehitystyöhön

Hyödyntävätkö yritysten hallitukset riittävästi asiakasymmärrystä strategisen päätöksentekonsa tukena? Customer Advocates on Board -projektissa tuotetun kyselyn mukaan ei. Nopeasti muuttuva asiakaskäyttäytyminen ja digitalisaatio sekä toimialamurrokset kuitenkin edellyttäisivät sitä. Tuore julkaisu tarttuu tähän ajankohtaiseen aiheeseen.

Customer Advocates on Board -projektissa kartoitettiin yritysten hallitustyöskentelyä asiakasajattelun näkökulmasta. Kyselyn kohderyhmänä olivat hallitustyötä tekevät henkilöt. Kysely toteutettiin vuonna 2015 Suomessa ja uusittiin 2017, jolloin mukana oli myös Ruotsi. Tutkimuksen, haastattelujen sekä projektissa joukkoistamalla saadun tiedon mukaan yritysten hallitukset hyödyntävät vielä melko heikosti asiakasymmärrystä strategisen päätöksenteon voimavarana.

Maanantaina 28.5. julkaistussa Nyt olisi nuijalle töitä – Asiakasymmärrystä hallitustyöhön -kirjassa käsitellään asiakasajattelua oivallisesti konkreettisten yritysesimerkkien, Customer Advocates on Board -projektissa, muutosjohtamisen sekä hallitusten jäsenten ja puheenjohtajien ajatusten pohjalta. Kirja antaa tietoa ja näkemyksiä siitä, miten liiketoimintaa voi kasvattaa asiakasajattelun keinoin. Haaga-Helian julkaisusarjassa julkaistun kirjan ovat toimittaneet Haaga-Helian lehtori Tuija Koskimäki ja Rohjeta Advisorsin Partner, Head of Customer Experience Tarja Ilvonen.

Kirja tarjoaa hallituksissa työskenteleville, heidän sidosryhmilleen sekä kaikille, jotka hankkivat, analysoivat ja raportoivat asiakastietoa, inspiroivia ja havainnollistavia esimerkkejä asiakkaan ja hyvän asiakasymmärryksen strategisesta merkityksestä yritykselle. Kirjaan on myös koottu käytännön vinkkejä siihen, miten asiakasymmärrystä voi hyödyntää strategisessa päätöksenteossa. 

Muiden julkaisuidemme tavoin teos kytkeytyy keskeisesti Haaga-Helian ydinosaamisalueisiin, erityisesti liiketoiminnan kehittämiseen ja digitaalisuuteen.

Kirjan myynnillä tuetaan myös koulutusta: kirjoittajien tekijänoikeuspalkkiot ohjataan lyhentämättömänä Haaga-Helian stipendirahastoon.

Kirjan julkistamistilaisuus järjestettiin maanantaina 28.5. Kaupungintalon ravintolassa.

Kirja on tilattavissa perinteisenä ja sähköisenä versiona Haaga-Helian verkkokaupasta.