Olet täällä

20 toimittajakoulutusta tarkistaa kevään ajan yhdessä EU-vaaliväitteitä

06.02.2019
20 toimittajakoulutusta tarkistaa kevään ajan yhdessä EU-vaaliväitteitä

Joukko journalismin opiskelijoita 15 eri maasta ja 20 toimittajakoulutuksesta tarkistaa kevään 2019 ajan julkisuudessa esitettävien poliittisten väitteiden todenperäisyyttä. Suomesta tässä EUfactcheck.eu-hankkeessa on mukana Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalismin koulutusohjelma.

Hankkeen tavoitteena on torjua virheellisen tiedon leviämistä EU-vaalikampanjoinnin aikana, edistää faktoihin perustuvaa julkista keskustelua sekä tukea kaikenikäisten eurooppalaisten medialukutaitoa ja kiinnostusta yhteisiin asioihin.

Opiskelijat valitsevat omien maidensa julkisesta keskustelusta tarkistettavia väitteitä. Lisäksi kuka tahansa voi lähettää hankkeen sivuilla pyynnön tarkistettavasta väitteestä. Tutkimukset osoittavat, että yleisön kanssa yhteistyössä tehtävät faktantarkistushankkeet lisäävät ymmärrystä journalistisesta prosessista ja luottamusta siihen. Idea Euroopan laajuisesta yhteishankkeesta tuli Haaga-Helialta sen tehtyä yhteistyötä faktantarkistuspalvelu Faktabaarin kanssa Suomen eduskuntavaalien yhteydessä. 

EUfactcheck.eu on integroitu osaksi jo pidemmällä opinnoissaan olevien journalismin opiskelijoiden tutkinto-opintoja. Haaga-Heliassa journalistin opintoihin on jo useamman vuoden ajan kuulunut erillinen faktantarkistuksen kurssi, jolla toki painotus on faktojen tarkistamisessa ennen niiden julkaisua.

- Faktapohjaisuus sinänsä on erottamaton osa journalismin tekemistä ja arvopohjaa. Kaikki taidot vaativat kuitenkin aina opettelua ja niitä voi kehittää. Digitaalisuus on tuonut uusien haasteiden lisäksi myös uusia välineitä esimerkiksi juuri faktantarkistukseen, sanoo Haaga-Helian journalismin koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärvi.

- Vaikka faktantarkistusta opetettaessa kysymyslistat ja apuvälineet ovat tärkeitä, kaiken pohjana on kuitenkin faktan olemuksen ymmärtäminen ylipäätään: fakta ei ole yksin mitään, sen merkitys on aina kontekstissa. Toimittajien tehtävä ei ole tuottaa maailmaan vain lisää faktoja vaan lisää ymmärrystä.

Hankkeeseen osallistuvat maat ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Espanja, Georgia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Ranska, Ruotsi, Saksa, Tanska, Venäjä ja Iso-Britannia. Yhteiset verkkosivut ovat englanninkieliset. Lisäksi toimittajakoulutukset julkaisevat faktantarkistuksia ja blogeja omissa journalistisissa medioissaan myös omilla kielillään. 

Kaikki EUfactcheck.eu-hankkeeseen osallistuvat toimittajakoulutukset ovat European Journalism Training Associationin (EJTA) jäseniä. EJTA toimii yhteistyössä muiden faktantarkistusta tekevien toimijoiden kuten Firstdraftnewsin, CrossCheckin, IFCN:n ja DigDeeperin kanssa. Hanketta tukevat Euroopan neuvosto sekä Evens-säätiö.

Verkkosivut: www.eufactcheck.eu
Instagram: eufactcheck 
Twitter: @eu_factcheck
Facebook: eufackcheck.eu

Lisätietoja:
Anne Leppäjärvi, journalismin koulutusohjelmajohtaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, anne.leppajarvi@haaga-helia.fi, 040 488 7525 
Nadia Vissers, EUfactcheck.eu-koordinaattori, EJTA, Board Member, nadia.vissers@ap.be, + 32 485 318 357