Olet täällä

Toimintaa ja kohtaamisia

Toimintaa ja kohtaamisia

Toimintaa ja kohtaamisia – osallisuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen ammatillisessa
opettajankoulutuksessa

Hankkeessa kehitetään toimijuutta ja osallistumista edistävää ja syrjintää ehkäisevää toimintakulttuuria, opetusta ja ohjausta ammatillisessa opettajankoulutuksessa niin, että tulevat ammatilliset opettajat osaavat tukea opiskelijoidensa toimijuutta ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia opiskeluun ja työhön. Hankkeen tehtävänä on kehittää ja juurruttaa aktivoiva ja osallistava työote ja ihmisoikeusperustaisia käytänteitä ammatillisen opettajankoulutuksen toteutukseen ja toimintakulttuuriin.

Koordinaattori: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö: Liisa Vanhanen-Nuutinen
Kesto: 2017-2019
Kumppanit:Opettjakorkeakoulut
Rahoittaja: OKM