Olet täällä

Workplace inclusion 4.0 Erasmus+ hanke

Workplace inclusion 4.0 Erasmus+ hanke

Workplace Inclusion 4.0 hanke tarjoaa uuden koulutuskokonaisuuden yhdenvertaisuudesta työpaikoille. Hanke keskittyy parantamaan työpaikkojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta ja sen kautta paremmin integroimaan vammaisia työpaikoilla.

Hankkeen alussa tutkitaan esteettömyyden nykytilaa PK yrityksissä useissa eri Euroopan maissa. Hankkeessa kerätään parhaita käytöntöjä esteettömyydestä, joita hyödynnetään ja sisällytetään koulutusmateriaaleihin ja pilottikursseihin. Koulutus toteutetaan samanaikaisesti Kreikassa, Suomessa, Italiassa, Turkissa ja Itävallassa. Lopuksi pilottikoulutukset arvioidaan ja lopullinen koulutuskokonaisuus luodaan näiden pohjalta.

Uusi koulutuskokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden integroida vammaiset paremmin työelämään ja sitä kautta vahvistaa myös yrityksen imagoa ja profiilia. Yhdenvertaisuuslain luoma perusta on selkeä: kaikkien julkisten palveluiden ja tuotteiden tulisi olla saavutettavia ja esteettömiä. Tästä huolimatta, tietoisuus erilaisista esteettömyyden edellytyksistä on edelleen heikkoa ja esteettömyyden huomioonottaminen puuttellista vaikka vaatimukset ja standardit ovatkin olemassa ja saatavilla. Tavoitteena on poistaa esteitä, jotta taataan kaikille työntekijöille täydet mahdollisuudet osallistua työn tekemiseen työpaikassa, joka tukee henkilökohtaista kehitystä sekä tarkoituksenmukaisesti määriteltyjen liiketoiminnallisten sekä kulttuurillisten tavoitteiden saavuttamista.

Hankkeen lopputuloksena on kattava koulutuspaketti, joka auttaa osallistujia tukemaan esteettömyyttä ja saavutettavuuta työpaikoilla. Samalla tietoisuus esteettömyydestä paranee ja leviää ja lisäksi osallistujat voivat saada osallistumisestaan todistuksen. Hankkeessa laajennetaan ja kehitetään ammatillisten valmentajien ja kouluttajien osaamista sekä kehitetään kumppanuksia, joiden tavoitteena on työssöoppimisen tukeminen kaikissa sen muodoissa. Koulutuskokonaisuuden kohderyhmänä ovat liiketoimintakonsultit sekä HR henkilöstö, jotka voivat osaltaan edistää saavutettavuuden ja esteettömyyden toteutumista työpaikoilla. Koulutus soveltuu myös vammaisille, jotka koulutuksen käytyään voivat toimia kokemusasiantuntijoina yrityksissä. Koulutuskokonaisuus vastaa European Qualifications Networkin kansallista implementaatiota. Koulutuksen tarjoaminen jatkuu myös hankkeen päätyttyä syksyllä 2019. Lisäksi koulutusmateriaali tulee olemaan verkossa saatavilla. Todistuksen voi myös hankkia vielä hankkeen keston jälkeenkin. Osallistujien tietotaidon sekä osaamisen lisääntyminen merkitsee huomattavaa parannusta esteettömyyden ja saavutettavuuden rakentamisessa työpaikoilla.

Kesto: 1.10.2017 - 30.9.2019
Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Minna-Maari Harmaala
Kumppanit: FH JOANNEUM GmbH (Project Leader), YASAR UNIVERSITESI Turkey, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, DIAN Greece, Fondazione Fenice Onlus Italy, EURORESO Italy, Capability Austria
Rahoittaja: Erasmus+