Workplace inclusion 4.0 Erasmus+ hanke | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Olet täällä

Workplace inclusion 4.0 Erasmus+ hanke

Workplace inclusion 4.0 Erasmus+ hanke

Työpaikkojen saavutettavuus

Työpaikkojen saavutettavuudella tarkoitetaan työkulttuuria, joka vahvistaa luottamista, rakentaa syrjimättömyyttä, edistää monimuotoisuutta sekä tukee jokaisen työntekijän erityislaatuisia taitoja ja ominaisuuksia. Työpaikkojen saavutettavuus pitää sisällään useita positiivisia näkökohtia. Siihen liittyy taustaoiltaan erilaisten ihmisten monipuolisten taitojen tunnistaminen ja kunnioittaminen, jotka he kulttuurisen taustansa, ominaisuuksiensa, vammansa tai muun piirteensä kautta tuovat työpaikalle. Tavoitteena on poistaa esteitä, jotta taataan kaikille työntekijöille täydet mahdollisuudet osallistua työn tekemiseen työpaikassa, joka tukee henkilökohtaista kehitystä sekä tarkoituksenmukaisesti määriteltyjen liiketoiminnallisten sekä kulttuurillisten tavoitteiden saavuttamista. Se sisältää myös yksilöiden eroista johtuvien arvojen tunnistamista ja niiden hallintaa työpaikalla.

Työpaikkojen saavutettavuus mahdollisuutena

Valitettavan monessa eurooppalaisessa työpaikassa saavutettavuutta pidetään mahdollisuuden sijaan kustannuksia luovana vaivana ja pakkopullana. Uusi koulutuskokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden integroida vammaiset paremmin työelämään ja sitä kautta vahvistaa myös yrityksen imagoa ja profiilia. Yhdenvertaisuuslain luoma perusta on selkeä: kaikkien julkisten palveluiden ja tuotteiden tulisi olla saavutettavia ja esteettömiä. Yhdenvertaisuuslaki auttaa ja tukee sen noin 15% väestön itsenäistä asumista ja toimeentuloa, joiden yhdenvertaisuus olisi muutoin uhattuna. Tämä osuus luultavasti ikääntymisen myötä kasvaa tulevina vuosina. Tästä huolimatta, tietoisuus erilaisista esteettömyyden edellytyksistä on edelleen heikkoa ja esteettömyyden huomioonottaminen puuttellista vaikka vaatimukset ja standardit ovatkin olemassa ja saatavilla.

Workplace Inclusion 4.0 hanke pyrkii kääntämään tätä kehitystä tarjoamalla uuden koulutuskokonaisuuden yhdenvertaisuudesta työpaikoille, nimeltään Workplace Inclusion 4.0; tai työpaikkojen saavutettavuus. Hanke alkoi 1.10.2017 ja päättyy 30.9.2019. Hanke keskittyy parantamaan työpaikkojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta ja sen kautta paremmin integroimaan vammaisia työpaikoilla. Hankkeen alussa tutkitaan esteettömyyden nykytilaa PK yrityksissä useissa eri Euroopan maissa. Hankkeessa kerätään parhaita käytöntöjä esteettömyydestä, joita hyödynnetään ja sisällytetään koulutusmateriaaleihin ja pilottikursseihin. Koulutus toteutetaan samanaikaisesti Kreikassa, Suomessa, Italiassa, Turkissa ja Itävallassa. Lopuksi pilottikoulutukset arvioidaan ja lopullinen koulutuskokonaisuus luodaan näiden pohjalta. Koulutuskokonaisuuden kohderyhmänä ovat liiketoimintakonsultit sekä HR henkilöstö, jotka voivat osaltaan edistää saavutettavuuden ja esteettömyyden toteutumista työpaikoilla.

Koulutuksesta todistus

Hankkeen lopputuloksena on kattava koulutuspaketti, joka auttaa osallistujia tukemaan esteettömyyttä ja saavutettavuuta työpaikoilla. Samalla tietoisuus esteettömyydestä paranee ja leviää ja lisäksi osallistujat voivat saada osallistumisestaan todistuksen. Hankkeen kohderyhmänä on aikuis- ja työssäoppiminen. Hankkeessa laajennetaan ja kehitetään ammatillisten valmentajien ja kouluttajien osaamista sekä kehitetään kumppanuksia, joiden tavoitteena on työssöoppimisen tukeminen kaikissa sen muodoissa. Koulutus soveltuu myös vammaisille, jotka koulutuksen käytyään voivat toimia kokemusasiantuntijoina yrityksissä. Koulutuskokonaisuus vastaa European Qualifications Networkin kansallista implementaatiota. Koulutuksen tarjoaminen jatkuu myös hankkeen päätyttyä syksyllä 2019. Lisäksi koulutusmateriaali tulee olemaan verkossa saatavilla. Todistuksen voi myös hankkia vielä hankkeen keston jälkeenkin. Osallistujien tietotaidon sekä osaamisen lisääntyminen merkitsee huomattavaa parannusta esteettömyyden ja saavutettavuuden rakentamisessa työpaikoilla.

Disclaimer

Project 2017 - 1 - AT01 - KA202 - 034995, Workplace Inclusion 4.0 This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Partners

FH JOANNEUM GmbH (Project Leader)
Mr. Franz Niederl (responsible for the project)
Institute Internet Technologies & Applications
Werk- VI- Straße 46, 8605 Kapfenberg , Austria
franz.niederl@fh-joanneum.at

YASAR UNIVERSITESI
Mr. Cagri Bulut (responsible for the project)
Universite Caddesi 35-37 Agacliyol, 35100 Izmir, Turkey
cagri.bulut@yasar.edu.tr

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Mrs. Minna-Maari Harmaala (responsible for the project)
Ratapihantie 13, 00520 Helsinki, Finland
minna-maari.harmaala@haaga-helia.fi

DIAN
Mr. Panos Milios (responsible for the project)
M. Voda 89, 10440 Athens, Greece
pmdian@otenet.gr

Fondazione Fenice Onlus
Mr. Andreas Spatharos (responsible for the project)
Lungargine Rovetta n. 28, 35127 Padova, Italy
spatharos@fondazionefenice.it

EURORESO
Mr. Fernando Benavente (responsible for the project)
Via Tasso 169, 80127 Naples, Italy
fernandoifes@gmail.com

Capability
Mr. Klaus Tolliner (responsible for the project)
Peter Tunner-Straße 14, 8700 Leoben, Austria
office@lognostik.at