Olet täällä

Verme2 – Tutkimukseen perustuvien käytänteiden kehittäminen vertaisryhmämentoroinnin edistämiseksi

Verme2 – Tutkimukseen perustuvien käytänteiden kehittäminen vertaisryhmämentoroinnin edistämiseksi

Logo

Tavoitteet: 

  • Hankkeen toiminta-aikana kehitetään useita käytänteitä, joiden avulla vertaismentorointia hyödynnetään myös muiden kuin opettajien tukena.
  • Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu on mukana kehittämässä esimies/naisvermettä ammatilliseen koulutukseen uudenlaisen johtajuuden rakentamiseen työyhteisöissä sekä korkeakouluopettajien vermettä.

Esimies-/naisvermekoulutuksen tavoitteina on muuttaa johtamistyötä entistä kevyemmäksi, joustavammaksi ja osallistavammaksi, saada henkilöstö työskentelemään sitoutuneesti, tuottavasti ja kehittävästi sekä lisätä työn iloa.

Korkeakouluopettajien vermetyöskentelyä tukeva valmennusohjelma koostuu kerran kuussa järjestettävistä työpajoista (mentorit osallistuvat) sekä niiden välissä osallistujien omissa organisaatioissaan vetämien vertaismentoritiimien yhteisöllisestä työn kehittämisestä ja tutkimisesta. Vertaismentorointi-tiimeissä jaetaan työpajoissa opittua ja viedään uusia opettajantyön välineitä yhteisöllisen dialogin ja kehittymisen menetelmien avulla laajemmin oman organisaation arkeen.

Koordinaattori: Jyväskylän yliopisto
Projektipäällikkö: Merja Alanko-Turunen
Kesto: 2017–2019
Kumppanit: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeen ammatillinen opettajakorkeakoulu, Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) erityisavustus
Hankkeen verkkosivut: http://osaavaverme.wixsite.com/verme