Olet täällä

Tulevaisuuden polku

Tulevaisuuden polku

Tulevaisuuden polku -hanke on yrittäjälähtöinen ja sen aikana järjestetään työllistymiseen tähtääviä yrittäjyyspainotteisia koulutuspolkuja oleskeluluvan ja kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille.

Tavoitteet:

  • vahvistaa turvapaikanhakijoiden ymmärrystä liiketoiminnan mahdollisuuksista Irakissa yhteistyössä suomalaisten yritysten kanssa.
  •  lisätä turvapaikanhakijoiden kiinnostusta tulevaisuuden uramahdollisuuksista ja toimeentulosta Irakissa.
  • Tarjota turvapaikanhakijoille mahdollisuus osallistua henkilökohtaiseen ohjaukseen.
  • Kartoittaa pk-yrityksiä, joilla on kiinnostusta yritystoiminnasta Irakissa.

Tulevaisuuden polku -hankkeeseen osallistuvilla yrityksillä on mahdollisuus saada kattava selvitys yritystoiminnan mahdollisuuksista Irakista ja mahdollisuus tutustua hankkeeseen osallistuvaan turvapaikanhakijaan, joka on myös kiinnostunut uramahdollisuuksista Irakissa.

Hankkeessa toteutettava malli perustuu itsensä työllistämiseen tähtäävien valmiuksien kehittämiseen ja kestävän toimeentulon mahdollisuuksien luomiseen yhteistyössä suomalaisten pk-yritysten kanssa. Hankkeen aikana turvapaikanhakijalla toteuttavan koulutuksen, ohjauksen ja yrityskohtaisen perehdytysjakson jälkeen hän voi tehdä sopimuksen yhteistyön jatkamisesta yrityksen kanssa ja yritystoiminnan aloittamisesta Irakissa.

Hankkeen nimi: Tulevaisuden polku
Koordinaattori: Laurea-ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö: Pia Kiikeri
Kesto: 1.8.2019–31.7.2020
Kumppanit: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, ulkoministeriö, Keskuskauppakamari, Maahanmuuttovirasto sekä IOM (YK:n maahanmuuttoasioista vastaava järjestö).
Rahoittaja: Euroopan unionin sisäasioiden AMIF-rahasto
Verkkosivuthttp://futurepath.fi/fi/