Olet täällä

Tulevaisuuden polku

Tulevaisuuden polku
Tu­le­vai­suu­den polku -hanke vahvistaa tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den yrit­tä­jyys­val­miuk­sia

Tulevaisuuden polku -hanke on yrittäjälähtöinen ja sen tavoitteen on vahvistaa turvapaikanhakijoiden ymmärrystä liiketoiminnan mahdollisuuksista Irakissa yhteistyössä suomalaisten yritysten kanssa.

Hankkeen aikana järjestetään työllistymiseen tähtääviä yrittäjyyspainotteisia koulutuspolkuja oleskeluluvan ja kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille. Koulutuksen tarkoituksena on lisätä heidän kiinnostusta tulevaisuuden uramahdollisuuksista ja toimeentulosta Irakissa. Lisäksi turvapaikanhakijalla on mahdollista osallistua henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Samaan aikaan hankkeessa kartoitetaan pk-yrityksiä, joilla on kiinnostusta yritystoiminnasta Irakissa. Yrityksillä on mahdollisuus saada kattava selvitys yritystoiminnan mahdollisuuksista Irakista ja mahdollisuus tutustua hankkeeseen osallistuvaan turvapaikanhakijaan, joka on myös kiinnostunut uramahdollisuuksista Irakissa.

Tulevaisuuden polku – projektissa toteutettava malli perustuu itsensä työllistämiseen tähtäävien valmiuksien kehittämiseen ja kestävän toimeentulon mahdollisuuksien luomiseen yhteistyössä suomalaisten pk-yritysten kanssa. Hankkeen aikana turvapaikanhakijalla toteuttavan koulutuksen, ohjauksen ja yrityskohtaisen perehdytysjakson jälkeen hän voi tehdä sopimuksen yhteistyön jatkamisesta yrityksen kanssa ja yritystoiminnan aloittamisesta Irakissa.

Haaga-Helian Ammatillisen opettajakorkeakoulun lisäksi hankkeessa on mukana Laurean ammattikorkeakoulu, joka koordinoi hanketta.  Lisäksi hankkeeseen osallistuu Ulkoministeriö, Keskuskauppakamari, Maahanmuuttovirasto sekä IOM (YK:n maahanmuuttoasioista vastaava järjestö).

Tulevaisuuden polku (Future path) on Euroopan unionin sisäasioiden, AMIF-rahastosta rahoitettu vuoden kestävä (1.8.2019–31.7.2020) pilottihanke.

Verkoston sivut: http://futurepath.fi/fi/

Li­sä­tie­to­ja:

Pauli Turunen, projektipäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu
pauli.turunen(at)laurea.fi

Pia Kiikeri, projektipäällikkö, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
pia.kiikeri(at)haaga-helia.fi