Olet täällä

Oppimisen taika – sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Oppimisen taika – sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita opettavaa ja ohjaavaa opetushenkilökuntaa sosiaalisen sirkuksen sekä työhönvalmennuksellisen ohjauksen menetelmien hyödyntämiseen. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa ja kehittää välillisen kohderyhmän eli erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämätaitoja seuraavin keinoin:

  1. Hankkeessa kehitetään opettajien ja ohjaajien opetus- ja ohjaustaitoja monipuolisemmaksi mm. kohtaamaan vaativaa tukea tarvitsevia opiskelijoita soveltavan taiteen keinoin, vahvistamalla ohjauksellisesti opiskelijoiden sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä saamalla heidän omaa osaamistaan näkyville (työelämätaidot) ja tukea työllistymiseen.
  2. Hankkeessa tuetaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisidentiteetin rakentumista ja näkyväksi tekemistä sekä työllistymismahdollisuuksien parantamista taidelähtöisten menetelmien ja työhönvalmennuksellisen ohjauksen kautta.
  3. Valmennetaan työpaikoilla työelämän toimijoita siitä, miten he voivat vahvistaa erityistä tukea tarvitsevan oppijan osaamista ja yhdessä etsitään opiskelijan osaamiselle sopivia työtehtäviä
  4. Laaditaan työkirja opetus- ja ohjaustilanteisiin osaamisidentiteetin ja -vahvuuksien näkyväksi tekemiselle - Työllistymisen avaimet
  5. Arvioidaan soveltavan taiteen menetelmien pedagogista hyödynnettävyyttä ja vaikuttavuutta pedagogisena menetelmänä

Hankkeen blogista voit seurata ajankohtaisia kuulumisia projektin etenemisestä: https://oppimisentaika.blogspot.com/

"Saanko näyttää maailmani sinulle - Oppimisen taikaa valokuvaharjoituksilla" -työkirja on ladattavissa tästä

 

Hankkeen nimi: Oppimisen taika
Koordinaattori: Invalidisäätiö
Projektipäällikkö: Eija Honkanen (HH)
Verkkosivu:
Kesto: 2019-2020
Kumppanit: Invalidisäätiö, Sirkus Magenta ry, Haaga-Helia AOKK
Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus