Olet täällä

Oppijan oikeus – opettajan taito

Oppijan oikeus – opettajan taito

 

 

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa kehitetään ammattiopistojen ja lukion opettajien valmiuksia antaa opetuksessa erityistä tukea ja ohjausta. Hankkeessa kehitetään opettajankoulutusta erityisen tuen ja monialaisen ohjauksen teema-alueilla. Uudistuva lukiolaki ja ammatillisen koulutuksen reformi luovat uudenlaisia muutostarpeita opettajien työtä kohtaan ja oppilaitosten arkeen. Hankkeessa etsitään yhteistyötä tehden ratkaisuja arjen haasteisiin ja opettajuuden kehittämiseen sekä keinoja johtamisen tukemiseksi. 

Kehittämisteemat

  • Teema-alue 1: Opetussuunnitelmien pedagoginen kehittäminen
  • Teema-alue 2: Opettajankoulutusten yhteinen opintotarjonta erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen teema-alueelta
  • Teema-alue 3: Kohti uutta toimintakulttuuria 

Tämän opettajankoulutuksen kehittämishankkeen kohderyhmänä ovat mukana olevien korkeakoulujen opettajankouluttajat ja opettajankoulutuksen kehittäjät sekä opettajaopiskelijat (aineenopettajakoulutus, erityisopettajankoulutus sekä ammatillinen opettajankoulutus, ammatillinen erityisopettajankoulutus ja ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus), lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajat ja koulutuksenjärjestäjät ja oppilaitosjohto.

 

Koordinaattori: Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Susanna Löf
Kesto: 2018–2021
Kumppanit: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)
Verkkosivuthttps://www.hamk.fi/projektit/oppijanoikeus/
Facebook-sivu: https://www.facebook.com/oppijanoikeus
Blogihttps://blog.hamk.fi/oppijanoikeus/