Olet täällä

OPEN MERKIT

OPEN MERKIT

Open merkit -hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen osaamismerkkijärjestelmä ammatillisen opettajan osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Osaamismerkistö tekee mahdolliseksi näyttöön perustuvan tavan osoittaa ammatillisen opettajan uran ja opettajaopintojen aikana hankittua osaamista.

Hankkeessa tuotetaan ammatillisen opettajan osaamisalueisiin perustuva osaamismerkkien kriteeristö, pilotoitu osaamismerkistö ja graafinen ohjeistus osaamismerkkien luomiseen. Osaamisalueiden suunnittelussa hyödynnetään muiden hankkeiden tuloksia (esim. Oppiminen Online, Parasta osaamista -hanke, eAMK-hanke).

Pilotointien kautta kehitetään osaamismerkkien konseptointia (merkkisarjoja). Lisäksi suunnitellaan yhteinen verkostomainen hallintamalli osaamismerkkien avulla ohjautuvassa osaamisen kehittämisessä. Hanke tekee ehdotuksen reunaehdoista digitaalisten osaamismerkkien hyväksymisen resursoinnille.

Hankkeen kohderyhmänä ovat ammatilliset opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat ja näiksi opiskelevat sekä täydennyskoulutuksia suorittaneet opettajat, ammatilliset opettajankouluttajat ja koulutuksen kehittäjät ja työpaikkaohjaajat. Osaamismerkkijärjestelmän piloteissa ovat mukana ammatilliset opettajat ja opettajaopiskelijat. Osaamismerkit käännetään ruotsiksi ja pilotoidaan myös ruotsinkielisessä opettajankoulutuksessa.

Koordinaattori: Hämeen ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö: Katri Aaltonen
Kesto: 2017–2019
Kumppanit: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Yrkesakademi i Österbotten
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)
Hankkeen Facebook-sivu: https://www.facebook.com/openmerkit