Olet täällä

OPEKE

OPEKE

OPEKE:ssa kehittämisen kohteena on opettajankoulutuksen koko jatkumo: valintaprosessi, oppiminen ja ohjaus, työelämäyhteydet sekä opettajankouluttajien osaamisen ajantasaisuuden varmistaminen. Kehittämispilottien kautta rakennetaan ammatillisten ja aikuisopettajien uranaikaisen osaamisen kehittämisen malleja sekä tuetaan opettajia ammatillisen reformin toteutuksessa. Hankkeessa vahvistetaan opettajankoulutuksen aktiivista, tutkivaa ja kehittävää roolia suhteessa oppilaitoksiin ja opettajiksi opiskeleviin.

Valtakunnallista hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat mukana kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Taideyliopisto täydentää tätä verkostoa erityisesti opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittämisessä.

Valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan ammatillista opettajankoulutusta kokonaisuutena. Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen opettajankoulutuksen kehittämisohjelman edistämiseksi. 

 

 

Koordinaattori: Hämeen ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö: Hannu Kotila
Kesto: 1.8.2017–31.12.2019
Kumppanit: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Taideyliopisto
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)
Verkosivuthttps://www.hamk.fi/projektit/opeke/
Julkaisu: Ammatilliseksi opettajaksi -julkaisu