Olet täällä

Nordic Ideation Network

Nordic Ideation Network

The Nordic Ideation Network –verkostoon kuuluvat Haaga-Helia amk, Estonian Business School (Viro) ja Copenhagen Business Academy (Tanska).  Nämä kolme korkea-asteen oppilaitosta tarjoavat samantyyppisiä kansainvälisen liiketoiminnan koulutusohjelmia ja jakavat yhteisiä arvoja.  Oppilaitokset keskittyvät soveltavaan tieteeseen, innovaatioihin ja yrittäjyyteen sekä läheiseen yhteistyöhön yritysten kanssa. Kuitenkin opetusta toteutetaan oppilaitoksissa eri tavoin.

Verkostossa halutaan oppia muiden pedagogisista lähestymistavoista ja työelämäyhteistyön muodoista. Tavoitteena on jakaa parhaita käytänteitä ja pyrkiä kehittämään opetusta yhä tarkoituksenmukaisemmaksi niin, että kaikki oppilaitokset hyötyvät yhteistyöstä.

Hankkeen ensimmäisenä vuonna tavoitteena on tutustua kumppanioppilaitosten käytänteisiin opettajavaihdon ja verkostotapaamisten kautta. Toisena vuonna käynnistetään vuosittaiset Nordic Ideation Camp –tapahtumat opiskelijoille. Tapahtuman sijainti, teema, ja opiskelijoille suunnatut yrityscaset vaihtelevat vuosittain.
 

Logo

Koordinaattori: Copenhagen Business Academy (Cphbusiness) (DK-Cphbusiness)

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Marika Alhonen

Kesto: 2016 - 2019

Rahoittaja: Nordplus