Olet täällä

Mege – Multicultural encounters, growth, entrepreneurship

Mege – Multicultural encounters, growth, entrepreneurship

       

Hankkeen päätavoite on kansainvälisten osaajien perustamien kasvuyritysten määrän lisääminen. Hankkeen luoma toimintamalli ja palvelukokonaisuus tukee syntyviä yrityksiä, edistää yrittäjänvaihdostilanteita, tukee kansainvälisten osaajien liiketoimintaideoiden siirtymistä yritystoiminnaksi sekä verkottaa kansainväliset osaajat kantasuomalaisten ekosysteemeihin.

Hankkeessa kootaan palvelutarjontaa yhteen ja suunnitellaan uudet palvelut asiakaskohderyhmille sopiviksi todellisen asiakastarpeen mukaan. Hanke hyödyntää osin nykyisiä palveluja ja luo niiden päälle asiakaslähtöiset ratkaisut. Uusi toimintamalli perustuu hanketoimijoiden ja sen yhteistyöverkoston tehokkaampaan ja vaikuttavampaan yhteistyöhön palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, asiakasrekrytoinnissa ja asiakaskokemuksen kehittämisessä kansainvälisten osaajien yrityksille. Hankkeen tavoitteena on kasvuyritysten syntyminen ja sitä kautta toissijaisesti kansainvälisten osaajien työllisyyden lisääminen sekä lopulta Suomen kansantalouden vahvistaminen.

Koordinaattori: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö: Mikko Järvinen, StartUpSchool
Kesto: 2018-2020
Kotisivu: www.mege.fi
Kumppanit: Helsinki Business College (HBC), The Startup Shortcut Oy, Aalto yliopisto kauppakorkeakoulu
Rahoittaja: Uudenmaan liitto EAKR