Olet täällä

KOPE – korkeakoulupedagogista yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä

KOPE – korkeakoulupedagogista yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä

KOPE on korkeakoulupedagogista yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä

Tavoitteet:

  • Lisätä korkeakoulupedagogista yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välille.
  • Parantaa oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua sekä opetuksen opiskelijalähtöisyyttä.
  • Uudistaa toimintatapoja ja oppimisympäristöjä.

Hankkeessa kehitetään, jaetaan ja tutkitaan korkeakoulupedagogisia käytänteitä, yli ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rajan. Kokeilujen ja käytänteiden jakamisen ohella hanke sisältää pysyvämmän korkeakoulupedagogisen yhteistyömallin kehittämistä. Hankkeessa järjestetään korkeakoulupedagogista koulutusta ja kehitetään opetusosaamista vahvistavia foorumeja ja resursseja. Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu tuo yhtenä osatoteuttajana hankkeeseen vahvaa pedagogista kehittämisosaamistaan.

Onnistuessaan hanke vaikuttaa monin tavoin opetukseen ja oppimiseen. Pitkän aikavälin vaikuttavuutena on opetuksen ja oppimisen laadun parantuminen, joka puolestaan heijastuu myönteisesti opintojen etenemiseen, läpäisyyn ja opiskelijoiden työllistymiseen.

 

Hankkeen nimi: KOPE – Ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdistävä korkeakoulupedagogiikan kehittämishanke
Koordinaattori: Oulun ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilö: Sampo Mielityinen
Kesto: 2017–2019
Kumppanit: Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeen ammatillinen opettajakorkeakoulu, Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu, Oulun yliopisto
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus
LisätietoaKOPE blogi