Olet täällä

DigiERKO

DigiERKO

DigiERKO  on opetusministeriön rahoittama 18 ammattikorkeakoulun yhteishanke, jossa kehitetään modulaarista ja monialaista digitaalisen liiketoiminnan erikoistumiskoulutusta.

Koulutus on korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettu, jo työelämässä toimineille suunnattu ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävä pitkäkestoinen koulutus. Sen tavoitteena on luoda mahdollisuus tutkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille, työelämässä jo toimineille henkilöille syventää asiantuntijuutta, suunnata osaamista uudelleen ja tukea joustavasti uusien nousevien asiantuntijuusalueiden tarpeita. Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalle.

Vuonna 2016 hankkeessa tehdään sisällön määrittelytyötä yhdessä yritysten kanssa. Ensimmäinen pilotti yritysten kanssa toteutetaan keväällä 2017, jolloin moduuleja kehitetään edelleen.

Koordinaattorit: Haaga-Helia ja Mikkelin ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Tiina Laiho
Kesto: 1.1.2016 – 31.7.2017
Kumppanit: 18 suomalaista ammattikorkeakoulua,  yritysyhteistyökumppanit
Rahoittaja: OKM