Olet täällä

DICIA - Digitalization in Customer Interaction

DICIA - Digitalization in Customer Interaction

Hankkeessa tutkitaan digitalisaation vaikutusta myynnin ja palvelun asiakasvuorovaikutukseen sekä asiakasarvon muodostamisen uusia mahdollisuuksia digitaalisessa vuorovaikutuksessa. Samalla tutkitaan millaisia toimintatapojen muutoksia digitalisaation käyttöönotto merkitsee ja miten näitä muutoksia hallitaan.

Hyöty

Hankkeen aikana korkeatasoinen monitieteinen tutkimuskonsortio tutkii kumppaniyrityksissä digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ja niiden hyödyntämistä asiakasvuorovaikutuksessa. Hankkeessa verrataan asiakasarvon muodostumista ja prosesseja face-to-face-vuorovaikutuksessa ja digitaalisessa vuorovaikutuksessa, sekä seurataan digitalisaation aiheuttamien toimintatapojen muutosta. Aineistoa kerätään videoimalla asiakastapaamisia, tallentamalla digitaalista vuorovaikutusta sekä seuraamalla asiakasprosesseja.

Hyödyntäjät

DICIA-projektin toiminnan tuloksena syntyy hyötyä elinkeinoelämälle. Hanke

1) parantaa onnistuneen asiakasvuorovaikutuksen edellytyksiä erityisesti digikanavissa,
2) auttaa rakentamaan uutta arvoa asiakkaille monikanavaisessa toimintaympäristössä, sekä
3) auttaa yrityksiä kasvamaan ulkomaisilla markkinoinnilla parantuneen saavutettavuuden, tehokkaamman uusasiakashankinnan sekä onnistuneemman asiakasvuorovaikutuksen ja sitä kautta kasvavan asiakasmäärän kautta.

Näiden tekijöiden kautta yritysten liikevaihto kasvaa ja työllistämismahdollisuudet paranevat.

Tekes-logo

Hankkeen nimi: DICIA – Digitalization in Customer Interaction

Koordinaattori: Aalto-yliopisto
Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Timo Kaski

Kesto: 1.4.2016 - 30.9.2018
Kumppanit: Toteuttajina Helsingin yliopisto ja Haaga-Helia. Yrityskumppaneina: Barona, Fira, Proko, LähiTapiola, Fountain Park, Wolt ja Movenium.
Rahoittaja: Tekes