Cityzer | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Olet täällä

Cityzer

Cityzer

Cityzer-hanke luo uudenlaisia palveluja ja liiketoiminnallisia ratkaisuja liittyen sään- ja ilmanlaatutietoon.

Hyödyt

Palvelujen kohderyhmänä ovat kaupungeissa olevat toimijat, jotka tarvitsevat tietoa oman päätöksentekonsa tueksi. Sää ja ilmanlaatupalvelut voivat olla esimerkiksi ennakkovaroituksia liittyen äkillisiin säänmuutoksiin tai ennusteita liittyen huonoon ilmanlaatuun määrätyllä alueella. Hankkeen tavoitteena on parantaa säähän liittyvien katastrofien ja onnettomuuksien ennakoitavuutta kaupungeissa, sekä lisätä yhteiskunnallista turvallisuutta ja pienentää yhteiskunnallisia ja yritysten kustannuksia liittyen sään- ja ilmanlaatumuutoksiin.

Hyödyntäjät

Hankkeen varsinaisena kohderyhminä ovat B-to-B palveluja ja ratkaisuja tarjoavat kaupungeissa toimivat viranomaiset, energiayhtiöt, liikenne-ja kuljetustoimintaa harjoittavat yritykset sekä kiinteistöyhtiöt. Välillisesti kohderyhmänä ovat myös kuluttajat, sillä yhtenä tavoitteena on luoda ”avoimien rajapintojen” ekosysteemi, jossa dataa voivat käyttää kohderyhmäyritysten lisäksi myös kuluttajapalveluja tarjoavat yritykset. Pääkohdemarkkinoita ovat Brasilia, Kiina ja Intia. Suomessa tullaan myös osana projektia tuottamaan HSY:n kanssa paikallinen palvelupilotti.

Haaga-Helia toimii projektissa yhtenä päätutkimuskumppanina. Haaga-Helia tutkimusprojektin tuloksena syntyy:

  • Kohderyhmämarkkinakohtaiset sää-ja ilmanlaatutietoon liittyvät kohderyhmätutkimukset
  • Raportti kohdemarkkinoihin liittyvistä potentiaalisista markkinoista ja kohderyhmistä
  • Kartoitus kohderyhmäkohtaisista potentiaalista liiketoimintamalleista

Tekes-logoCityzer-logo

Hankkeen nimi: Cityzer
Hankkeen verkkosivut: http://cityzer.fmi.fi

Koordinaattori: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö: Tiina Laiho
Kesto: 1.1.2016 – 31.12.2018
Kumppanit: Tampereen yliopisto, Ilmatieteenlaitos, Vaisala, Pegasor, Sasken, Emtele, Click innovation, tutkimusyhteistyökumppanit kohdemarkkinoilla
Rahoittaja: Tekes