Olet täällä

Best Leadership Practice in VET – Leadership for Learning in VET

Best Leadership Practice in VET – Leadership for Learning in VET

Hankkeen tavoitteena on tutustua hyviin ammatillisen oppimisen johtamiskäytänteisiin. Menetelmänä käytetään induktiivista tutkimusotetta. Tavoitteena on tunnistaa oppimisen johtajuuden kriittiset menestystekijät.

Käynneillä tutustutaan neljän ammatillisten oppilaitoksen/partnerin (Hollanti, Italia, Unkari, Tanska) johtamiseen ja opettajuuden strategiaan, tyyliin, teoreettiseen viitekehykseen ja käytänteisiin varjostamalla, kyselemällä ja dialogia hyödyntäen.

Kuvituskuva

 

Hankkeen nimi: Best Leadership Practice in VET – Leadership for Learning in VET
Painopistealue, ala: Oppimisen uudet ratkaisut, Ammatillinen opettajankoulutus
Koordinaattori: Randers social og sunhetsskole
Projektipäällikkö: Annica Isacsson
Kesto: 1.9.2017–28.2.2020
Kumppanit: Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu, DaVinci College (Hollanti), COMETA (Italia), EUROCONTACT (Unkari),
Rahoittaja: Erasmus+