Uudistavan kehittämisen pedagogiikka | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Olet täällä

Uudistavan kehittämisen pedagogiikka

Uudistavan kehittämisen pedagogiikka

UUDISTAVAN KEHITTÄMISEN PEDAGOGIIKKAHaaga-Helian pedagogisen osaamisen ja asiantuntijuuden keskiössä ovat

  • osaamisperustainen ja työelämälähtöinen oppimisprosessien suunnittelu, toteutus ja arviointi
  • henkilökohtaistaminen ja oppimisen ohjaaminen
  • digipedagogiset ratkaisut
  • TKIn ja oppimisen integrointi.

Me Peda Centerin asiantuntijat kehitämme yhteisöllistä pedagogiikkaa, joka tukee osaamisen karttumista monimuotoisesti, joustavasti ja jatkuvassa yhteistyössä työelämän kanssa. Olemme valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvostettu pedagogiikan kehittäjä, TKI-toimija ja opettajakouluttaja. Asiantuntemuksemme kattaa niin korkeakoulupedagogiikan kuin ammatillisen koulutuksenkin.

Yhteydenotot: Annica Isacsson, Head of R&D, annica.isacsson(at)haaga-helia.fi, puh. 040 4887087

Asiantuntijamme

Tutustu toimintaamme: