Olet täällä

Uudistavan kehittämisen pedagogiikka

Uudistavan kehittämisen pedagogiikka

UUDISTAVAN KEHITTÄMISEN PEDAGOGIIKKAHaaga-Helian pedagogiikka kytkee oppimisen työelämään yhteisöllisesti, kehittävästi sekä uutta tietoa luoden ja soveltaen

UUDISTAVA KEHITTÄMISEN PEDAGOGIIKKA on yksi Haaga-Helian kuudesta ydinosaamisalueesta. Tämän alueen työtä edistää Peda Center työryhmä.

Peda Centerin missio vuosina 2019-2020 on toimia pedagogiikan tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin kokoavana tahona Haaga-Heliassa, peda-asiantuntijuuden, toiminnan, opetuksen ja osaamisen edistäjänä.

Edistämme TKI-painotteista toimintaa mm. tunnistamalla ajankohtaisia ja tulevaisuuden pedagogiikan kehittämisen kohteita, ja tarpeita. Teemme yhteistyötä työelämän kanssa. Työstämme kollegoiden kanssa uusia hankehakemuksia, julkaisuja ja TKI-toiminnan integrointia opetukseen. Rakennamme omaa profiilia ja tulevaisuutta.

Peda Centerissä työstämme vuonna 2019 seuraavia strategisia ja toiminnallisia teemoja:

  • Robopedagogiikka
  • Oppimisanalytiikka
  • Kestävä ja turvallinen koulu
  • Yrittäjyyspeda
  • Jatkuva oppiminen
  • Tulevaisuuden työelämä

Yhteydenotot: Annica Isacsson, Head of R&D, annica.isacsson(at)haaga-helia.fi, puh. 040 4887087

Tutustu toimintaamme: