Olet täällä

Elämykselliset palveluinnovaatiot

Elämykselliset palveluinnovaatiot

Perinteisten tuotantoyritysten liikevaihdosta yhä suurempi osuus tulee palveluliiketoiminnasta. Lisäksi alustatalouden mallit muokkaavat fyysisistä tuotteista palveluja eri asiakasryhmille. Palvelujen kehittämisessä digitaalisuus on vahvassa roolissa.

Keskitymme palveluliiketoiminnan laaja-alaiseen kehittämiseen ja erinomaisen asiakaskokemuksen edistämiseen palveluissa. Keskeisiä painopistealueita ovat palvelukohtaamiset ja -prosessit sekä palvelumuotoilu ja -protot. Teemme kehityshankkeita myös palveluympäristöön, monikanavaisiin palvelukohtaamisiin ja verkkokauppaan liittyen.

Asiantuntijuutemme kärjet ovat

  • Palvelukokemus
  • Palveluinnovaatiot (service design, palvelukonseptit)
  • Monikanavaiset palvelut

Yhteydenotot: Teemu Moilanen, Head of R&D, teemu.moilanen(at)haaga-helia.fi, puh. 040 510 7317.