Olet täällä

Tyyppi - asiakkaan päivittäminen tulevaisuuden palveluarkeen

Tyyppi - asiakkaan päivittäminen tulevaisuuden palveluarkeen

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia palveluratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla, jossa asiakkaan aktiivinen toimijarooli korostuu palveluiden kehittämisessä ja rakentamisessa. Vierumäellä hanke osaltaan tukee työelämätoimintojen ja koulutuksen yhteistyötä terveysliikuntaosaamisen ja siihen liittyvien palveluiden kehittämisessä.

 

Hankkeen nimi: TYYPPI-asiakkaan päivittäminen tulevaisuuden palveluarkeen
Painopistealue: Palvelun ja myynnin uudet ratkaisut

Kesto: 1.1.2014-31.12.2015

Projektipäällikkö: Petri Järvinen
Kumppanit: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu

Rahoittaja: Tekes