Olet täällä

Oppimisen uudet ratkaisut

Oppimisen uudet ratkaisut

Oppiminen ja opetus ovat murroksessa. Opettajien roolit ovat muuttumassa perinteisistä tiedon välittäjistä yhteistyön rakentajiksi. Yhteistyö työelämän kanssa on keskeistä.

Tulevaisuuden opettaja mahdollistaa oppimisen työelämälähtöisesti ja yrittäjämäisesti, tietotekniikkaa, verkkopedagogiikka, sosiaalista mediaa ja pelejä vahvasti hyödyntäen. Tulevaisuuden opettaja on valmentaja ja mahdollistaja, oppimisprosessien tukija sekä osaamisen kehittymisen sparraaja.

Työelämäosaaminen integroituu yhä vahvemmin ja näkyvämmin opintoihin. Työelämän ja oppilaitosten rajapinnat ohenevat ja integroituvat tiiviimmin.

Haaga-Helian kehittämistyön tavoitteena on yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa toiminnallisin menetelmin luoda uusia toimintamalleja ja työelämälähtöisiä oppimisratkaisuja. Laajat yhteistyöverkostomme muodostuvat kansainvälisistä kumppaneista, sidosryhmistä ja yrityskumppaneista.

TKI-hankkeemme keskittyvät muun muassa valmentamisen, pelipedagogiikan, ohjauksen, verkkopedagogiikan, vertaismentoroinnin, tulevaisuuden oppimisympäristöjen, osaamisen siirron ja tuotteistamisen sekä työn opinnollistamisen ympärille.

Yhteystiedot