Olet täällä

Tutkimustiedolla laatua tapahtumiin ja liikunnan seuratoimintaan Päijät-Hämeessä

Tutkimustiedolla laatua tapahtumiin ja liikunnan seuratoimintaan Päijät-Hämeessä

Tutkimustiedolla laatua tapahtumiin ja liikunnan seuratoimintaan Päijät-Hämeessä -hankkeen tavoitteena on Päijät-Hämeen tapahtumien ja seuratoiminnan laadun paraneminen sekä kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden kasvu. Hankkeella on kaksi painopistealuetta: tapahtumakehittäminen ja seuratoiminnan kehittäminen.

Tapahtumakehittämisen tavoitteena on korkeakoulun, tapahtumajärjestäjien sekä niille palveluja tuottavien yritysten ja kansalaistoiminnan uusien yhteisten toimintamuotojen ja vuorovaikutustapojen kehittäminen sekä toimijoiden roolien selkeyttäminen. Tavoitteeseen päästään tutkimustietoon perustuvalla, systemaattisen ja jatkuvan kehittämisen mallilla (Sport Business Intelligence). Tapahtumajärjestäjien kanssa kaikissa tapahtumissa toteutetaan kattava systemaattinen tiedonhankinta, jonka tulokset analysoidaan ja tulkitaan yhdessä järjestäjien kanssa. Saatujen tulosten pohjalta asiantuntijoiden johdolla rakennetaan tapahtumajärjestäjien käyttöön Legacy Planning -koulutuskokonaisuus, jossa keskitytään tapahtumaa edeltävien, tapahtuman aikaisten ja tapahtuman jälkeisten vaikutusten arviointiin, ja jonka avulla järjestäjät pystyvät maksimoimaan tapahtuman ja tapahtumakumppanien hyödyt.

Seuratoiminnan tavoitteisiin päästään tekemällä osallistuville seuroille alkukartoitus ja tarvittavat lisäselvitykset, joiden perusteella valitaan kehittämiskohteet ja niitä edistävät toimenpiteet seurakohtaisesti. Valittuja toimenpiteitä ja seurojen toiminnan kehittymistä seurataan hankkeen aikana kehitettävällä arviointityökalulla.
Hankkeen lopputuloksena pyritään juurruttamaan tutkimustietoon perustuvan jatkuvan kehittämisen toimintatapa tapahtumajärjestäjien ja liikuntaseurojen toimintaan. Kehitettävät toimintamallit, koulutukset ja arviointityökalut jäävät toimijoiden käyttöön. Toimenpiteiden avulla tapahtumien ja seuratoiminnan vetovoimaisuus lisääntyy, toiminnan laatu paranee, yhteistyöverkostot vahvistuvat ja alueen palvelutoiminnan asiantuntijaverkostojen roolit selkiytyvät.

Hankkeen nimi: Tutkimustiedolla laatua tapahtumiin ja liikunnan seuratoimintaan Päijät-Hämeessä
Painopistealueet: Tapahtumakehittäminen ja seuratoiminnan kehittäminen

Koordinaattori: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö: Liisa Kiviluoto, +358 40 488 7436, liisa.kiviluoto(a)haaga-helia.fi

Kesto: 1.4.2014 - 31.3.2015
Rahoittaja: Päijät-Hämeen liitto, Euroopan aluekehitysrahasto