Olet täällä

Metropolibrändi

Metropolibrändi

Metropolibrändi-hanke oli HAAGA-HELIAN ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun yhteinen kehittämishanke, jossa tutkittiin eri näkökulmista Helsingin metropolialueen, sen kaupunkien sekä alueen paikkojen brändin kehittämistä. Hanke on toiminut vuosina 2010–2013, osana alueen korkeakoulujen, kaupunkien ja neljän ministeriön yhteistyössä toteutettavaa Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelmaa.

Hankkeen tutkimuksen kontekstina vuosina 2010 – 2012, on ollut muun muassa alueen kansainvälisten ja potentiaalisten kansainvälisten opiskelijoiden näkemykset, kokemukset ja mielikuvat, metropolialueen valituista korkeakouluista ja kaupungeista.  Hankkeessa on myös tutkittu julkisten toimijoiden strategian yhteyttä alueen ja kaupunkien imagon ja kiinnostavuuden kehittämiseen. Myös alueella järjestetyt suuret tapahtumat (World Design Capital 2012), sekä kulttuurihankkeet (Guggenheim Helsinki) ja niiden yhdistyminen alueen tunnettuuteen ja identiteetin kehittymiseen, ovat olleet tutkimuksen kohteina.

Vuonna 2013 tutkimus kohdentui erityisesti, aluebrändin kehittymiseen valittujen paikkojen tai alueiden (Merelliset alueet ja Helsinki-Vantaa lentokenttä) välityksellä ja niiden merkitykseen metropolialueen imagon ja identiteetin kehittymisessä. Vertailevana tutkimuksena käsiteltiin myös Helsinki-Tallinna kaksoiskaupunkinäkökulmaa. Lisäksi yritysten, organisaatioiden ja julkisten toimijoiden vaikutusta alueen imagoon ja identiteettiin on ollut tutkimuksen kohteena vuoden 2013 aikana.

Lisätietoja hankkeesta Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -ohjelman sivuilta http://www.helsinki.fi/kaupunkitutkimus/hankkeet/2013/metropolibrandi.htm

Hankkeen 2010-2012 tutkimuksia tiivistetysti kokoava e-julkaisu http://www.helsinki.fi/kaupunkitutkimus/dokumentit/HH_Metropolibrandi_Ejulkaisu.pdf

Hankkeen vuoden 2013 tutkimusten tuloksia kokoava e-julkaisu (tulossa 5/2014)

 

Kesto: 2010-2013
Rahoittaja: Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -ohjelma
Lisätietoja: Pekka Lahti