Olet täällä

Twist - avauksia ammatillisten perustutkintojen osaamisperusteisuuteen

Twist - avauksia ammatillisten perustutkintojen osaamisperusteisuuteen

Ammatillisten perustutkintojen kehittämisohjelman, Tutke2, mukaisesti kaikkien perustutkintojen opetussuunnitelmat ovat nyt osaamisperusteisia. Koulutuksen järjestäjien keskuudessa osaamisperusteisuuteen siirtyminen on voitu kokea haasteellisena mutta myös kehittämisen mahdollisuuksia luovana muutoksena. Toisaalta, mahdollisuuksista huolimatta, Tutke2 on voitu viedä käytäntöön hyvin pienin muutoksin, joiden vaikutukset käytännön opetus-ja opiskelutyöhön ovat voineet jäädä vähäisiksi.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää:
1. Miten Tutke2 toimeenpanon mukainen osaamisperusteisuus vaikuttaa ammatillisen koulutuksen toteutuksissa
2. Miten eri toimijat ovat nämä vaikutukset kokeneet
3. Minkälaisilla käytännön toimilla oppilaitos- ja opettamiskeskeisistä ympäristöistä ja työskentelytavoista on siirrytty osaamis- ja työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin ja työskentelytapoihin, kun tavoitteena on osaamisen hankkiminen.

Tutkimuksen tuloksena kiteytetään osaamisperusteisen opetussuunnitelman onnistuneen toteutuksen käytäntöjä, menetelmiä, välineitä.
Aineisto kerätään kolmesta ammatillisesta oppilaitoksesta haastattelemalla eri toimijoita ja käytännön ohjaus- ja opetustilanteita havainnoimalla. Aineiston keruu keskitetään kahdelle alalle, auto- sekä sosiaali- ja terveysalalle.

Esittelyvideo hankkeesta.

Tutkimushanke toteutuu 1.1.2016-30.6.2017.

Hankkeen nimi: TWIST - avauksia ammatillisten perustutkintojen osaamisperusteisuuteen

Koordinaattori: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Yhteyshenkilöt: Henna Heinilä

Kesto: 2016-2017
Rahoittaja: Helia-säätiö