Olet täällä

Science driven Big Data Analytics

Science driven Big Data Analytics

- to support better decisions and customer innovations in companies 

Hankkeen tavoitteena on tukea yrityksiä tekemään parempia päätöksiä sekä innovoimaan asiakaslähtöisiä ratkaisuja big data -analytiikan avulla.

Digitaalisen talouden vakauden ja varmuuden täytyy olla hyvällä tasolla jotta Suomen kilpailukyky säilyy. Talouden toimijoiden päätösten tulee perustua faktoille, ei tunteille. Hankkeessa perehdytään big data analytiikkaan soveltavan tieteen alalla, pyrkien määrittelemään big datan haasteita ja mahdollisuuksia eri toimialoilla. Hankkeen tavoitteena on edistää digitaalisen Suomen turvallisuutta ja vakautta sekä auttaa päättäjiä tekemään oikeita päätöksiä, jotka perustuvat mitattaviin ja ennustettaviin faktoihin.

Hanke vastaa ammattikorkeakoulujärjestelmän tarpeeseen tuottaa laadukasta tutkimusta ja koulutusta datavetoisesta johtamisesta ja -analytiikasta. Tutkimuksen integroinnin merkitys sekä opetukseen että liiketoimintojen johtamiseen korostuu intensiivisessä yhteistyössä hankkeen oppilaitos ja yrityskumppaneiden kanssa. 

 

Kesto: 1.1.2013 -31.12.2015
Koordinaattori: Yrkeshögskolan Arcada
Yhteyshenkilö HAAGA-HELIAssa: yliopettaja Annika Sandström
Kumppanit: Yrkeshögskolan Arcada, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö