Olet täällä

TKI-osaajavalmennus

TKI-osaajavalmennus

HAAGA-HELIA koordinoi valtakunnallisen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman TKI-osaajavalmennushankkeen. Hankkeen tavoitteena on luoda valmennusohjelma ja toimintamalli, joka vahvistaa ammattikorkeakoulujen roolia kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan toteuttajina. 

HAAGA-HELIA toteuttaa hankkeen kokonaishallinnoinnin ja yhteistyökumppani Lapin ammattikorkeakoulu toteuttaa sisältöjen koordinointia. Kumppanikorkeakoulut toteuttavat ohjelman sisällöt. HAAGA-HELIA toteuttaa TKI-asiakkuuksiin ja verkostoihin liittyvän moduulin.   

Ammattikorkeakouluissa osallistuu vuosittain yli 6000 henkilöä TKI-toimintaan. Tarve on suuri, sillä vastaavaa valmennusohjelmaa ei ole ollut. Kaikki ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet hankkeeseen.

Ohjelman laajuus on 30 op, ja koulutus tapahtuu moduloituna monimuoto-opetuksena. Valmennusohjelma käynnistyy maaliskuussa. Kukin ammattikorkeakoulu valitsee 1 – 2 osallistujaa pilottiin.

Ensimmäinen valmennus kestää vuoden 2014 loppuun ja tämän jälkeen käynnistyy hankkeen järjestämä toinen toteutus. Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli, jolla TKI-osaamista voidaan vahvistaa koko ammattikorkeakoulusektorilla pitkäjänteisesti.

Hankkeen kesto: 1.1.2014 - 31.12.2015
Koordinaattorit: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu
Kumppanit: kaikki Suomen ammattikorkeakoulut
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lisätiedot: Lauri Tuomi ja Pekka Lahti