Olet täällä

Sharing City

Sharing City
Yhteystiedot: TKI-päällikkö Tuija Toivola, tuija.toivola(at)haaga-helia.fi, 040 773 3364

Sharing City -hanke on jakamistalouden (tai yhteistyötalouden) kehittämishanke. Jakamistalous on uusi ilmiö, jota hankkeessa tarkastellaan kaupunkikehittämisen näkökulmasta. Jakamistaloudessa kuluttajat tai asukkaat tuottavat toisilleen palveluja, sekä luovat yhdessä uusia palveluja. Jakamistalouden nousun taustalla on digitaalisuus ja erityisesti sosiaalinen media, joka mahdollistaa kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen sekä kuluttajien ja asukkaiden välisen yhteistyön. Välitön palautteen antaminen ja suosittelu edistävät luottamuksen syntymistä kuluttajien välille. Jakamistalous perustuu yhteisöllisyydelle, paikallisuuden hyödyntämiselle sekä yksilöiden ja yhteisöjen verkostoille, tuoden siten taloudellista, ympäristöystävällistä ja sosiaalista etua.

Sharing City -kehittämishankkeen tavoitteena on (1) nostaa esille sharing city -ajattelun keskeiset elementit, (2) ja  lisätä ymmärrystä siitä, mitä hyötyä jakamistalouteen panostamisesta voisi olla Helsingin kaupungille ja mitä se kaupungilta edellyttäisi. Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana perehdyttiin maailman johtaviin jakamistalouden kaupunkeihin, järjestettiin työpajoja kaupunkien viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Toisen vuoden aikana toteutetaan kolme jakamistalouden  pilottia, yksi Helsingissä, yksi Espoossa ja yksi Vantaalla. Lisäksi hankkeessa järjestetään opiskelijoille jakamistalouden idea camp, sekä osallistutaan kansainväliseen keskusteluun jakamistalouden ilmiöstä.

Projektin tuloksena syntyy konferenssipapereita, online-käsikirja jakamistaloudesta sekä kaupungeille uusia tapoja organisoida palveluja.

Hankkeen nimi: Sharing city
Painopistealue: Palvelun ja myynnin uudet ratkaisut, digitaalisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden uudet ratkaisut

Koordinaattori: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö: Tuija Toivola

Kesto: 1.1.2015 – 31.12.2016
Kumppanit: Arcada, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki ja Vantaan kaupunki
Rahoittaja: Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma