Olet täällä

Onnistumisia alumniverkostossa

Onnistumisia alumniverkostossa

Korkeakoulutasoinen osaaminen voi syntyä hyvin monella tavalla. Tästä syystä Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa opiskelevan opiskelijan on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) osaksi tutkintoaan riippumatta siitä, miten, milloin tai missä osaaminen on hankittu. Osaamisen perustuessa muuhun kuin korkeakouluopintoihin (esim. työkokemukseen), opiskelija osallistuu osaamisen näyttöön. 

Osaamisen näyttö voidaan toteuttaa esimerkiksi esityksen, raportin, haastattelun, ryhmäkeskustelun, tentin tai portfolion avulla. Näyttöpäivä-toimintamallissa opiskelija osoittaa osaamisensa keskitetysti ennalta määriteltyjen opintokokonaisuuksien osalta edellä kuvattuja menetelmiä hyödyntäen. Perinteisesti näytön arvioijana on opettaja ja opiskelijakollegat. Viime keväästä alumnimme ovat olleet mukana näyttöjen arviointitoiminnassa työelämäarvioijan roolissa.

 

Tiia Kostiainen

Olen Tiia Kostiainen ja Haaga-Helian alumni vuosimallia 2011. Pääaineeni kulki tuohon aikaan nimellä markkinointi ja palveluiden tuotteistaminen, ja Malmin toimipisteen lisäksi vietin puoli vuotta länsinaapurissamme Ruotsissa opiskelijavaihdossa. Ammattikorkean jälkeen työskentelin monipuolisissa pankkialan tehtävissä ja sittemmin opiskelin myös kauppatieteiden maisteriksi Åbo Akademissa. Tällä hetkellä työskentelen valaistusalalla myynnin ja markkinoinnin parissa.  

Päädyin mukaan Arviointiosaaja-koulutukseen vähän vahingossa. Vuoden 2015 syksynä törmäsin sattumalta ammattikorkean ruotsin opettajaani (terkkuja Kikille!), joka houkutteli minut mukaan markkinoimaan Haaga-Helian pohjoista polkua uusille opiskelijoille. Tämän ensiesiintymisen jälkeen seurasi toinen ja kolmas vierailu Haaga-Heliassa. Pian myös Alisa oli saanut yhteystietoni ja laittoi viestiä Arviointiosaaja-koulutuksen pilotoinnista. Rohkeana, uteliaana ja mielenkiinnolla lähdin mukaan, enkä ole katunut päätöstäni kertaakaan!  

 Arvostan suuresti sitä, että alumnit otettiin mukaan näyttöpäivä-toimintamallin kehittämiseen ja meidän ajatuksiamme haluttiin tosissaan kuulla. Ajatus työelämän, ammattikorkeakouluopintojen ja aiemman osaamisen sovittamiseksi kokonaisuudeksi tuntui myös ajankohtaiselta ja päivän polttavalta aiheelta. Minusta myös itse Arviointiosaaja-koulutus oli järkevästi suunniteltu työssäkäyvien ihmisten näkökulmasta. Kynnys osallistua oli myös tätä kautta matala. Alumnitoiminnassa en ollut ollut aiemmin mukana, vaikka uutiskirje sähköpostiini säännöllisesti kolahtikin. Oli siis myös hienoa päästä mukaan siihen. 

Oppimista tapahtui sekä Arviointiosaaja-koulutusilloissa että näyttöpäivien näyttötilaisuuksissa. Koulutusilloissa minulle heräsi kiinnostus oppia lisää pedagogiasta kuten ihmisten eri tavoista oppia ja eri keinoista opettaa esim. valmentavalla tavalla. Aiemmat kokemukseni luennoimisesta, valmentamisesta ja perehdyttämisestä saivat uuden syvyyden, kun ymmärsin teoreettisen taustan. Välillä tuli myös tunne, että "voi kun olisin tämän ottanut silloin ja silloin huomioon". Toivon, että tulevaisuudessa voin hyödyntää oppimaani niin työelämässä, työpaikallani kuin mahdollisissa tulevaisuuden opinnoissa. Teoriataustan oppimisen lisäksi pidin keskusteluista alumnien, opettajien ja näyttöihin osallistuvien opiskelijoiden kanssa. Näistä keskusteluista sain energiaa, inspiroidun ja vahvistin omia taitojani keskustelijana, kuuntelijana, palautteenantajana ja argumentoijana. 

Lopuksi haluan välittää kiitokseni kaikille kanssa-alumneille, joiden kanssa sain vaihtaa ajatuksia, tuntoja ja kokemuksia - olette mahtavia ja rohkeita keskustelukumppaneita! Hyvä yhteishenki toivottavasti välittyi myös opettajille ja opiskelijoille.  

Niille alumneille, jotka eivät ole mukana näyttötoiminnassa tai osallistuneet Arviointiosaaja-koulutukseen, en voi kuin lämpimästi suositella molempia: ne antavat enemmän kuin ottavat! Luot mielenkiintoisia kontakteja ja kasvatat verkostojasi. Opit itsestäsi ja opit muilta. Innostut ja saat uusia näkökulmia niin työ-, opiskelu- kuin vapaa-aikaasi.