Olet täällä

Laatu kirjastossa

Laatu kirjastossa

Kirjaston laadunvarmistusjärjestelmä
Kirjasto lukuina

 

Haaga-Helian kirjasto on kiinteä osa ammattikorkeakoulua ja toimii sen strategisten linjausten mukaisesti. Kirjasto edistää toiminnallaan asiakkaidensa opiskelua, opettamista ja tutkimusta.

Kirjasto on osa ammattikorkeakoulun pedagogista prosessia: se huolehtii osaltaan opiskelijoiden ja henkilöstön tiedonhankinta- ja -hallintataitojen opettamisesta. Kirjaston toiminnan tavoitteena on helpottaa opiskelijan valmistumista ammattikorkeakoulusta.

Kirjasto tukee tutkimusta korkeatasoisilla informaatiopalveluilla sekä tietoaineistoilla. Se luo ja ylläpitää osaltaan innovaatiotoiminnan edellytyksiä ammattikorkeakoulussa.

Kirjasto palvelee myös Suomen Urheiluopiston opiskelijoita ja henkilöstöä palvelusopimuksessa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti.

Haaga-Heliassa kirjasto kuuluu Korkeakoulupalvelut-yksikköön palvelujohtajan alaisuuteen. Kirjaston toiminta on hajautettu viiteen kampuskirjastoon. Kirjaston esimiehenä toimii tietopalvelupäällikkö.

 

Kirjaston laadunvarmistusjärjestelmä

Kirjaston laadunvarmistusjärjestelmä on osa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmää. Laadun kehittämisen malli perustuu Demingin ympyrään (PDCL&D-malli), joka on jatkuvan parantamisen malli. Laadunvarmistusjärjestelmää toteutetaan kirjaston prosessikuvausten, toimintakäsikirjan, asiakaspalautteen keräämisen ja hyödyntämisen, toimintojen muun dokumentoinnin sekä yhteisten käyttösääntöjen kautta.

Kirjasto kerää systemaattisesti palautetta palveluistaan ja toiminnoistaan. Keskeisiä palautejärjestelmiä ovat valmistuvien opiskelijoiden palaute, vaihto-opiskelijoiden palaute, asiakaspalvelutilanteissa saatu palaute, verkon kautta sähköpostilla tai www-lomakkeella saatu palaute, kansallinen käyttäjäkysely, opiskelijakysely, palke-henkilöstökysely sekä tiedonhankinnan opetuksesta saatu palaute.

Kirjaston toiminnan arvioinnissa käytetään myös määrällisiä mittareita. Keskeisinä työkaluina ovat Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta ja kirjastojärjestelmästä saatavat erilaiset tilastot.

Saatua palautetta käsitellään kirjaston kehittämistiimeissä, kirjaston ja yksikön kehittämisryhmässä sekä kirjaston ja yksikön kehittämispäivissä. Palautteet huomioidaan kirjaston toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä sekä kirjataan toimintasuunnitelmaan. Osaan palautteista reagoidaan tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Kehittämistoimenpiteistä tiedotetaan kirjaston www-sivulla, opiskelijoiden MyNetissä ja henkilöstön Intrassa.

 

Kirjasto lukuina

Toimintavuosi

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rekisteröidyt lainaajat: 30 618 33 988 37 395 39 424 33 393 23 842
Kirjastokäynnit: 371 250 367 317 358 636 301 543 283 880 251 684
Lainat: 387 623 402 056 395 404 385 446 360 240 345 819
Niteiden määrä: 133 982 118 386 102 639 101 739 96 915 98 958
Painetut lehdet: 792 777 702 660 649  
E-lehdet: 13 360 15 718 19 384 25 313 26 062 304 890
Tiedonhankinnan opetus (h): 250,5 291 321,5 318,5 296 319
Aineistohankinnat (€): 371 290 294 830 203 900 177 000 168 000 147 500
E-aineistohankinnat (€): 179 440 240 380 260 000 251 000 258 050 316 000