Olet täällä

Laatu kirjastossa

Laatu kirjastossa

Haaga-Helian kirjasto on kiinteä osa ammattikorkeakoulua ja toimii sen strategisten linjausten mukaisesti. Kirjasto edistää toiminnallaan asiakkaidensa opiskelua, opettamista ja tutkimusta.

Kirjasto on osa ammattikorkeakoulun pedagogista prosessia: se huolehtii osaltaan opiskelijoiden ja henkilöstön tiedonhankinta- ja -hallintataitojen opettamisesta. Kirjaston toiminnan tavoitteena on helpottaa opiskelijan valmistumista ammattikorkeakoulusta.

Kirjasto tukee tutkimusta korkeatasoisilla informaatiopalveluilla sekä tietoaineistoilla. Se luo ja ylläpitää osaltaan innovaatiotoiminnan edellytyksiä ammattikorkeakoulussa.

Kirjasto palvelee myös Suomen Urheiluopiston opiskelijoita ja henkilöstöä palvelusopimuksessa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti.

Haaga-Heliassa kirjasto kuuluu Korkeakoulupalvelut-yksikköön palvelujohtajan alaisuuteen. Kirjaston toiminta on hajautettu viiteen kampuskirjastoon. Kirjaston esimiehenä toimii tietopalvelupäällikkö.

 

Kirjaston laadunvarmistusjärjestelmä

Kirjaston laadunvarmistusjärjestelmä on osa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmää. Laadun kehittämisen malli perustuu Demingin ympyrään (PDCL&D-malli), joka on jatkuvan parantamisen malli. Laadunvarmistusjärjestelmää toteutetaan kirjaston prosessikuvausten, toimintakäsikirjan, asiakaspalautteen keräämisen ja hyödyntämisen, toimintojen muun dokumentoinnin sekä yhteisten käyttösääntöjen kautta.

Kirjasto kerää systemaattisesti palautetta palveluistaan ja toiminnoistaan. Keskeisiä palautejärjestelmiä ovat valmistuvien opiskelijoiden palaute, vaihto-opiskelijoiden palaute, asiakaspalvelutilanteissa saatu palaute, verkon kautta sähköpostilla tai www-lomakkeella saatu palaute, kansallinen käyttäjäkysely, opiskelijakysely, palke-henkilöstökysely sekä tiedonhankinnan opetuksesta saatu palaute.

Kirjaston toiminnan arvioinnissa käytetään myös määrällisiä mittareita. Keskeisinä työkaluina ovat Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta ja kirjastojärjestelmästä saatavat erilaiset tilastot.

Saatua palautetta käsitellään kirjaston kehittämistiimeissä, kirjaston ja yksikön kehittämisryhmässä sekä kirjaston ja yksikön kehittämispäivissä. Palautteet huomioidaan kirjaston toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä sekä kirjataan toimintasuunnitelmaan. Osaan palautteista reagoidaan tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Kehittämistoimenpiteistä tiedotetaan kirjaston www-sivulla, opiskelijoiden MyNetissä ja henkilöstön Intrassa.