Olet täällä

Elektronisten aineistojen käyttöehdot

Elektronisten aineistojen käyttöehdot

Haaga-Helian opiskelijat ja henkilökunta voivat käyttää kirjaston kautta saatavilla olevia e-aineistoja miltä tahansa Haaga-Helian verkkoon kytketyltä tietokoneelta.

Aineistojen etäkäyttö on mahdollista kirjautumalla Haaga-Helian verkkotunnuksilla.

Haaga-Helian kirjaston paikallisasiakkaat voivat käyttää verkkoaineistoja kirjaston asiakasmikroilta.e-logo

Käyttöoikeuksia on hankittu elektronisten kokotekstilehtien tietokantoihin, viite- ja kokotekstitietokantoihin ja e-kirjoihin. Aineistot on hankittu FinELibin eli Kansallisen elektronisen kirjaston konsortioissa kansallisin sopimuksin sekä Haaga-Helian kirjaston omina hankintoina.

FinELibin aineistokohtaiset käyttöehdot löytyvät FinElibin sivuilta kunkin aineiston sopimustiivistelmästä ja FinELib-aineistojen käyttöoikeudet -taulukosta. Haaga-Helian itsenäisesti hankkimien elektronisen aineistojen osalta käyttöoikeuksista saa lisätietoja tarvittaessa kirjastosta.

Elektronisten aineistojen käyttöä säätelee myös Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käyttösäännöt sekä muut tietoteknisten palvelujen ohjeet ja säännöt.

Muistathan erityisesti, että elektronisten aineistojen käyttöehdot määrittelevät tarkasti sen 

  • miten ja mihin tarkoitukseen aineistoa saa käyttää
  • ketkä saavat käyttää aineistoa
  • missä aineiston käytön on fyysisesti (=käyttöpaikka) tapahduttava
  • miten aineistoa saa kopioida ja tulostaa yms.

Yleensä käyttöehdot lähtevät siitä, että aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin (esim. maksullinen opetus).

Käyttöehtoihin tutustuminen on aina käyttäjän vastuulla. Tekijänoikeuslainsäädäntö ei tunne henkilön "vilpitöntä mieltä" (=se, että henkilö ei tiedä käyttöehtojen sisältöä tai ei ole perehtynyt niihin, ei poista henkilön vastuuta aineiston väärästä tai luvattomasta käytöstä).