Ensisijaiset välilehdet

Olet täällä

Julkaisut Haaga-Heliassa

Julkaisut Haaga-Heliassa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu julkaisee omassa julkaisusarjassaan vuosittain noin 15–20 julkaisua, joissa Haaga-Helian asiantuntijat kirjoittavat muun muassa tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksista.

Haaga-Helian julkaisusarjassa julkaistaan

- tutkimuksia (monografiat, väitöskirjat, lisensiaattitutkimukset)
- artikkelikokoelmia
- kehittämisraportteja (mm. T&K-hankkeiden raportit)
- puheenvuoroja (esim. työpaperit, juhlajulkaisut).

Lisäksi haagahelialaiset julkaisevat artikkeleja ja kirjoituksia Haaga-Helian omissa sekä ulkopuolisissa medioissa.

Tutustu julkaisuihimme ja tilaa verkkokaupastamme >>

Haaga-Helian verkkolehti e-Signals

E-Signals on Haaga-Helian verkkojulkaisupalvelu, jossa julkaistaan asiantuntijoidemme blogitekstejä, tieteellisiä julkaisuja ja artikkeleita ajankohtaisista ilmiöistä. Palvelun tavoitteena on keskittää kaikki Haaga-Helian julkaisutoiminta yhdelle verkkoalustalle ja tehdä Haaga-Heliassa olevaa asiantuntijuutta mahdollisimman laajasti näkyväksi niin talon ulkopuolella kuin henkilöstön ja opiskelijoidenkin keskuudessa.

Kaikki e-Signalsissa julkaistavat tekstit toimitetaan ja toimitus pidättää oikeuden tekstien julkaisemiseen. E-Signalsissa julkaistuista teksteistä voi hakea myös julkaisupalkkiota.

E-Signals tarjoaa sisältöjä Haaga-Helian osaamisalueilta kiinnostavasti ja vaikuttavasti. Siirry e-Signalsiin >>

Avoin julkaiseminen Haaga-Heliassa

Haaga-Helia on julkaissut avoimen julkaisemisen periaatteensa vuonna 2016. Periaatteet ovat seuraavat:

  1. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu edellyttää henkilöstöltään, että TKI-toiminnan tulokset julkaistaan avoimesti aina, kun se ei ole ristiriidassa rahoittajan, yhteistyökumppaneiden tai kustantajan ehtojen kanssa.
  2. TKI-toiminnan tulokset julkaistaan OKM:n julkaisukriteerit täyttävissä julkaisukanavissa. Julkaisun tekijä valitsee sopivan julkaisukanavan ja pyrkii pitämään itsellään rinnakkaistallennusoikeudet julkaisusopimusta tehdessään.
  3. Haaga-Helian henkilöstön ensisijaisesti tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa tai konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistut artikkelit rinnakkaistallennetaan Theseus-julkaisuarkistoon, ellei kustantajan ehdoista tai julkaisun sisältämästä kolmannen osapuolen omistamasta materiaalista muuta johdu.

Lisätietoja avoimesta julkaisemisesta ja rinnakkaistallentamisesta saat Haaga-Helian julkaisemisen oppaasta >>.

Lisätiedot: julkaisut(at)haaga-helia.fi