Olet täällä

Palvelumuotoilun koulutukset

Palvelumuotoilun koulutukset

Asiakaslähtöisyyden ja innovatiivisuuden merkitys palveluyritysten tuotekehityksessä on keskeisen tärkeää ja se kasvaa muuttuvassa toimintaympäristössä edelleen. Asiakasymmärrykseen ja käyttäjäkokemukseen perehtyminen antaa uudenlaista osaamista palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Service Design, palvelumuotoilu, on palveluiden innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin. Se hyödyntää käyttäjälähtöisen tutkimuksen työvälineitä: käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden tutkimus, käyttäjäkokemuksen mallintaminen ja visioiva tuotekonseptointi uusien palvelujen tuotteistamisessa.

1. Palvelumuotoilun pikakurssi

Tutustu palvelumuotoilun periaatteisiin ja työkaluihin yhden päivän intensiivisessä valmennuksessa. Koulutuksessa opit ymmärtämään mitä palvelumuotoilulla tarkoitetaan, millainen on palvelumuotoiluprosessi ja mitkä ovat asiakaslähtöisen kehittämisen periaatteet. Saat myös käsityksen palvelumuotoilun keskeisimmistä menetelmistä ja työkaluista sekä ymmärrät, kuinka palvelumuotoilua voi hyödyntää omassa organisaatiossa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa syvennytään seuraaviin palvelujen kehittämisen menetelmiin:

 • Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen
 • Asiakasymmärryksen kerääminen
 • Palvelumuotoilun työvälineet
 • Prototyyppien kehittäminen
 • Käyttäjäkokemuksen mallintaminen

Toteutus

Koulutus toteutetaan yhden päivän aikana. Totetustapa on toiminnallinen ja vuorovaikutteinen eli eri aihealueisiin johdatellaan alustuksilla, jonka jälkeen työskennellään ja keskustellaan tiimeissä.

Koulutus on tarkoitettu palvelumuotoilusta ja asiakaslähtöisestä kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille toimialasta tai organisaation koosta riippumatta. Osallistujalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta tai tietoa palvelumuotoilusta.

Ajankohta ja koulutuspaikka

Koulutuspäivä: 24.1.2018

Paikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Pasila Campus, Ratapihantie 13, Helsinki

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 460 €/henkilö (+ alv 24 %), arvonlisäverollinen hinta on 570,40 €/henkilö. 
Hinta sisältää opetuksen, luentomateriaalit, aamu- ja iltapäiväkahvin lähiopetuspäivinä sekä todistuksen. Ilmoittaudu tästä:

Koulutus laskutetaan yhdessä erässä ennen koulutuksen alkua. Osallistumisen voi peruuttaa kuluitta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Peruutuksen tapahtuessa alle 14 vuorokautta ennen koulutuksen aloitusta veloitamme 50% koulutuksen hinnasta. Mikäli koulutusta ei peruuteta, veloitamme kouluksen koko hinnan. Koulutus toteutetaan mikäli osallistujia on vähintään kahdeksan.

Kouluttaja

Koulutuksen asiantuntijana toimii Haaga-Helia lehtori KTM Sirpa Lassila.

Lisätiedot: Taru Munukka, puh. 040 488 7085, taru.munukka@haaga-helia.fi

2. Palvelumuotoilun perusteet

Koulutuksessa opit hyödyntämään palvelumuotoilun työkaluja ja kehittämään palveluliiketoiminnan eri osa-alueita. Voit halutessasi tarjota oman organisaatiosi kehittämiskohdetta palvelumuotoiluprojektiksi, jolloin saat kehittämistyöhön avuksi joukon aikuisia ammattilaisia.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa syvennytään seuraaviin palvelutuotteiden ja -konseptien kehittämisen menetelmiin:

 • asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen
 • asiakasymmärryksen kartuttaminen ja analysointi
 • palvelumuotoilun työvälineet
 • prototyyppien kehittäminen
 • kokeilujen toteuttaminen
 • käyttäjäkokemuksen mallintaminen
 • palvelun konseptointi

Koulutuksen toteutus

Koulutus sisältää kolme (3) kokonaista lähiopetuspäivää sekä itsenäistä työskentelyä. Koulutus on toiminnallinen ja vuorovaikutteinen. Koulutuksen osana osallistujat toteuttavat palvelumuotoiluprojektin johonkin todelliseen kohteeseen. Intensiivipäivien lisäksi osallistujilta edellytetään työskentelyä suunnitteluryhmän osana palvelumuotoiluprojektin parissa. Ryhmä sopii itsenäisesti jäsenilleen sopivan aikataulutuksen.

Koulutus on tarkoitettu palvelumuotoilusta ja asiakaslähtöisestä kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille toimialasta riippumatta. Aikaisempaa kokemusta palvelumuotoilusta ei vaadita.

Ajankohta ja koulutuspaikka

Koulutuspäivät: 1.3.2018, 21.3.2018 ja 10.4.2018.

Paikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Pasila Campus, Ratapihantie 13, Helsinki

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 1150 €/henkilö (+ alv 24 %), arvonlisäverollinen hinta on 1426 €/henkilö. 
Hinta sisältää opetuksen, luentomateriaalit, aamu- ja iltapäiväkahvin lähiopetuspäivinä sekä todistuksen.

Koulutus laskutetaan yhdessä erässä ennen koulutuksen alkua. Osallistumisen voi peruuttaa kuluitta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Peruutuksen tapahtuessa alle 14 vuorokautta ennen koulutuksen aloitusta veloitamme 50% koulutuksen hinnasta. Mikäli koulutusta ei peruuteta, veloitamme kouluksen koko hinnan. Koulutus toteutetaan mikäli osallistujia on vähintään kahdeksan.

Kouluttaja

Koulutuksen asiantuntijana toimii Haaga-Helia lehtori KTM Sirpa Lassila.

Lisätiedot: Taru Munukka, puh. 040 488 7085, taru.munukka@haaga-helia.fi

3. Service Design ja tuotekehitys palvelutuotteissa - syventävä opintokokonaisuus

Koulutuksessa toteutat alusta loppuun aidon palvelumuotoiluprojektin monialaisessa tiimissä, jossa on myös mukana ylemmän ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan koulutusohjelman opiskelijoita. Koulutus on laaja (10 op) ja osittain englanninkielinen. Voit halutessasi tarjota oman organisaatiosi kehittämiskohdetta palvelumuotoiluprojektiksi, jolloin saat kehittämistyöhön avuksi joukon aikuisia ammattilaisia.

Koulutuksen sisältö

 • Asiakaslähtöinen tuotekehitysprosessi
 • Palvelukonseptien mallintaminen, palvelujen kilpailukykytekijät
 • Elämyksen ja käyttäjäkokemuksen mallintaminen
 • Palveluiden tuotekehityksen ja palvelumuotoilun prosessimallit ja työvälineet
 • Innovaatiotyöskentely ja sen johtaminen palveluiden tuotekehityksessä
 • Palveluiden profilointi ja erilaistaminen
 • Palveluinnovaation tuotteistaminen, brändääminen ja kaupallistaminen

Koulutuksen toteutus

Koulutus sisältää kuusi (6) kokonaista lähiopetuspäivää sekä runsaasti itsenäistä työskentelyä. Koulutus on toiminnallinen ja vuorovaikutteinen. Koulutuksen osana osallistujat toteuttavat palvelumuotoiluprojektin johonkin todelliseen kohteeseen. Intensiivipäivien lisäksi osallistujilta edellytetään työskentelyä suunnitteluryhmän osana palvelumuotoiluprojektin parissa. Ryhmä sopii itsenäisesti jäsenilleen sopivan aikataulutuksen.

Koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä (op), joka vastaa noin 260 työtuntia.

Ajankohta ja koulutuspaikka

Koulutuspäivät: 11.-12.1.2018. 16.-17.2.2018, 13.4.2018 ja 7.6.2018.

Paikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Haaga Kampus, Pajuniityntie 11, 00320 Helsinki tai kouluttajien myöhemmin ilmoittamissa kohteissa.

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 1550 €/henkilö (+ alv 24 %), arvonlisäverollinen hinta 1922,00 €/henkilö. Hinta sisältää opetuksen, luentomateriaalit, palautteen, lounaan koulutuspäivänä Haagassa ja todistuksen.

Koulutus laskutetaan yhdessä erässä ennen koulutuksen alkua. Osallistumisen voi peruuttaa kuluitta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Peruutuksen tapahtuessa alle 14 vuorokautta ennen koulutuksen aloitusta veloitamme 50% koulutuksen hinnasta. Mikäli koulutusta ei peruuteta, veloitamme kouluksen koko hinnan.

Kouluttajat

Yliopettaja Teemu Moilanen, KTT
Yliopettaja Mario Ascencao, PhD

Lisätiedot: Taru Munukka, puh. 040 488 7085, taru.munukka@haaga-helia.fi