Olet täällä

Palko - työllisyyden palvelukokeilut Porvoossa ja Loviisassa

Palko - työllisyyden palvelukokeilut Porvoossa ja Loviisassa

Logo     Logo     Logo

Hankkeessa edistetään työttömien tai työttömyyden ja syrjäytymisuhan alla olevien työllistymistä Porvoon ja Loviisan seudulla.

Tavoite

Hankkeessa tavoitellaan 75 henkilön osallistumista toteutettaviin palvelukokeiluihin ja heistä 50 prosentin työllistymistä, ohjautumista koulutukseen tai hakeutumista muiden palveluiden piiriin. Toissijaisena tavoitteena on parantaa julkisten ja yksityisten työllistämis- ja koulutuskentällä toimivien organisaatioiden yhteistyötä palvelujen tuottamisessa. Keskeisenä toimenpiteenä ovat työllistämisen palvelukokeilut, joita toteutetaan hankkeen aikana neljästä kuuteen kappaletta ja joiden suunnitteluun osallistetaan myös kohderyhmää. Kehittämisen syklissä pyritään ketteryyteen ja kokeilevuuteen.

Hyödyntäjät

Työllistämisen ja koulutuksen kentällä toimivat organisaatiot muodostavat hankkeessa palveluverkoston, jolla on keskeinen rooli paitsi palvelukokeilujen toteuttamisessa ja palvelujen kehittämisessä, myös kokeiluissa opittujen kokemusten siirtämisessä osaksi olemassa olevia palvelurakenteita tulevaisuudessa.

Koordinaattori: Posintra Oy

Aika: 1.9.2017 – 31.8.2019

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Anu Sipilä

Kumppanit: Posintra Oy, Haaga-Helia amk

Rahoittaja: ESR