Olet täällä

Suomen koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä

AMK-tutkinnot

Tutkinnot ovat laajuudeltaan 210 - 240 opintopistettä (op) sisältäen myös harjoittelun (30 op) ja opinnäytetyön (15 op). Opintopisteellä tarkoitetaan arvioitua opiskelijan keskimääräistä noin 27 tunnin työpanosta opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Opintopistemäärällä kuvataan opintojakson eli kurssin laajuutta. Laajuus ilmaistaan European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) -opintopisteinä.

Ylempi AMK

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen on mahdollista hakeutua suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa. Sen laajuus on 90 op; opiskelu kestää 1,5 - 3 vuotta ja suoritetaan yleensä työn ohessa.

Avoin AMK

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta eri alojen ammattikorkeakouluopintoja. Opintoja järjestetään päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintoina. Opintojaksot ovat tutkintokoulutuksen vaatimusten ja tason mukaisia. Opiskelu avoimessa AMK:ssa ei johda tutkintoon, mutta suorittamalla tietyn määrän koulutuskohtaisia opintoja avoimessa AMK:ssa on mahdollista hakeutua suorittamaan ammattikorkeakoulututkintoa. Avoimen AMK:n opetus on maksullista.

Lisätietoja avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista >>>