Olet täällä

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksen toimijat

Opinto-ohjauksella pyritään auttamaan opiskelijaa suunnittelemaan ja toteuttamaan henkilökohtainen opinto-ohjelma, löytämään ratkaisuja opinto-ongelmiin sekä perehtymään opintososiaalisiin asioihin.

Opiskelijayhdistysten osana toimivat opiskelijatutorit voivat auttaa monissa opintoihin liittyvissä ongelmissa.

Yksittäisiä opintojaksoja koskeviin kysymyksiin vastaa aina kyseisen opintojakson opettaja. Työharjoitteluasioilla ja opinnäytetöillä on oma ohjaajansa.

Opinto-ohjaajan tai opettajatutorin löytää Opiskelijan MyNetistä kyseisen koulutusohjelman sivulta.

Opiskelijakunta HELGAn koulutuspoliittinen asiantuntija osaa auttaa kaikissa opiskeluun liittyvissä ongelmissa. Lisäksi voit kääntyä myös opiskelijatutoreiden puoleen tarvitessasi apua.

Haaga-Helian opiskelijoiden käytettävissä on lisäksi terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, opintopsykologi, lääkäri, ammatilliset erityisopettajat ja oppilaitospappi. Heidän yhteystietonsa ovat sivustolla MyNet > Palvelut > Muut palvelut >  Terveys- ja hyvinvointipalvelut.

Opinto-ohjaus

 • Opinto-ohjaaja: päätoiminen tai oman toimen ohella toimiva opinto-ohjauksen toteuttaja
 • Opettajat
 • Opiskelijatutor: toteuttaa vertaisohjausta
 • Callidus-tutor: kokeneempi opiskelijatutor, joka voi auttaa tietyn aiheen opinnoissa
 • Kv-tutor: opiskelija, joka toteuttaa vaihto-opiskelijoiden tutorointia
 • Opiskelijoiden käytettävissä on HELGAn koulutuspoliittinen asiantuntija
 • Opintotoimisto
 • Koulutusohjelmajohtajat

Harjoittelu

 • Harjoittelukoordinaattorit ja -ohjaajat: ohjaavat työharjoittelua ja ottavat vastaan työharjoittelusuoritukset

Rekry- ja uraohjaus

 • Rekrytointipalvelut: auttaa opiskelijoita harjoittelu- ja työpaikkojen hankinnassa
 • Uraohjaaja: tarjoaa opiskelijoille erilaisia ura- ja työnhakuohjauksen palveluita

Opiskelijavaihdon ohjaus

 • Kansainväliset palvelut: vaihtoon tulevien ja lähtevien opiskelijoiden ohjaus

Opinnäytetyöohjaus

 • Opinnäytetyöohjaaja
 • Menetelmäohjaaja

Kirjasto

 • Informaatikko
 • Tiedonhankinnanohjaus

Henkilökohtainen ohjaus ja HOPS-työskentely

 • Opiskelija voi kääntyä opinto-ohjaajan puoleen kaikissa opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa sekä myös erilaisissa ongelmatilanteissa, joita opintojaksojen suorittamisessa tai opintojen eri vaiheissa saattaa syntyä.
 • Opiskelijat laativat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jonka toteutumista opinto-ohjaus seuraa.
 • Ohjauskeskustelut ja toteuttajat sovitaan koulutusohjelmittain.
 • Opintojen esteisiin, pitkittymisiin ja poissaloihin puututaan ennakolta.
 • Koulutusohjelmat järjestävät opintovalintainfoja, suuntautumisinfoja, kv-infoja ym. ainakin lukukausittain tai kerran vuodessa.
 • Opiskelijatutoreista koulutetaan Callidus-tutoreita, jotka auttavat erityisalueilla kuten oppimisen vaikeudet, vaihto-opinnot, opinnäytetyöskentely, harjoittelu, uraohjaus, yrittäjyys.
 • Yksiköt järjestävät tarvittaessa lisäopetusta opintojaksoissa, joissa on keskimääräistä enemmän hylättyjä suorituksia.

Vertaisohjaus

 • Opiskelivat tukevat toisiaan opiskelun aikana välittämällä toisilleen tietoa ja materiaaleja, muodostamalla lukupiirejä jne.
 • Haaga-Helia tukee toimintaa tarjoamalla opiskelijoille tiloja ja välineitä omatoimiseen ryhmäytymiseen.

Ohjeita opiskelijalle:

 • Ilmoita osoitteen tai puhelinnumeron vaihtumisesta opintotoimistoon. Muutokset voit tehdä itse myös suoraan WinhaWilleen.
 • Muista ilmoittautua opintojaksoille ajoissa.
 • Huolehdi vuosittain läsnäolo- ja poissaoloilmoituksen tekemisestä määräaikaan mennessä. Jos ilmoituksen jättää tekemättä, menettää opiskeluoikeuden.
 • Tutustu tutkintosääntöön.
 • Valmistu 3,5 tai toimittajaopiskelijana 4 vuodessa, niin takaat sataprosenttisen ohjaustuen opinnoillesi. Tämän jälkeen ammattikorkeakoulun ohjausresurssit pienenevät, koska valtion tuki loppuu kohdaltasi.
 • Kerro, jos suunnitelmiin tulee muutoksia. Jos opinnot esimerkiksi tilapäisesti keskeytyvät, ota ehdottomasti yhteyttä ohjaajaan tapaamisajan sopimiseksi ja opintosuunnitelman päivittämiseksi. Muista tällöin ilmoittautua poissaolevaksi.
 • Älä jätä tehtäviä rästiin.
 • Ole aktiivinen: seuraa eri tiedotuskanavia. Aina voi kysyä.
 • Nauti opiskelusta!