Olet täällä

ECTS-järjestelmä ja tutkintotodistuksen liite eli Diploma Supplement

ECTS-järjestelmä ja tutkintotodistuksen liite eli Diploma Supplement

ECTS on opiskelijalähtöinen opintosuoritusten mitoitus-, kertymis- ja siirtojärjestelmä, joka perustuu oppimistuloksiin. Mitoituksessa on keskeistä työmäärä, jonka opiskelija suorittaa saavuttaakseen tietyt oppimistulokset.

Korkeakouluopintojen mitoituksen perusyksikkö on opintopiste, joka ilmoittaa opintosuoritusten ja opintojen laajuuden. Opintopiste perustuu lukuvuoden työmäärään. 60 opintopistettä vastaa yhden lukuvuoden työmäärää tai 1 600 tuntia työtä; yksi opintopiste vastaa siis noin 27 tunnin työpanosta.

Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) on EU:n, Euroopan neuvoston ja UNESCOn yhteisesti suunnittelema liite, joka antaa lisätietoja opinnoista, tutkinnon tasosta ja sen tuottamasta kelpoisuudesta jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Liite helpottaa tutkintojen ammatillista ja akateemista tunnustamista ja valmistuneiden liikkuvuutta.

Liite myönnetään automaattisesti kaikille korkeakouluista valmistuville opiskelijoille tutkintotodistuksen yhteydessä.

Euroopan komissio on myöntänyt Haaga-Helialle Diploma Supplement -tunnuksen. Tunnus on osoitus siitä, että Haaga-Helian antama tutkintotodistuksen liite, Diploma Supplement, noudattaa Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja UNESCOn suosituksia.

Esimerkki Haaga-Helian myöntämästä Diploma Supplementista

Lisätietoja:  ECTS ja Diploma Supplement