Olet täällä

Open Badge -osaamismerkki

Open Badge -osaamismerkki

Open Badge on sähköinen osaamismerkki, jonka avulla opiskelija voi visuaalisesti osoittaa taitojaan ja osaamistaan. Haaga-Helia myöntää osaamismerkin kaikille niille opiskelijoilleen, jotka suorittavat 60 opintopistettä tai enemmän vuoden aikana (1.8. - 31.7.).

Opiskelija voi näyttää oman osaamismerkkinsä eri palveluissa, jotka tukevat Open Badge -konseptia. Tällaisia ovat esimerkiksi Haaga-Helian käytössä oleva Kyvyt.fi e-portfoliopalvelu, Facebook, Linkedln, Twitter ja Google+.

Mahdollisille tuleville työnantajille Haaga-Helian Open Badge kertoo vahvasta sitoutumisesta tavoitteisiin sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Nämä ovat tärkeitä ominaisuuksia, joita myös työnantajat arvostavat.